GALEGOS DA EMIGRACIÓN ESQUECIDOS. RICARDO FLORES: PROTAGONISTA INDISCUTIDO DA ACCIÓN GALEGUISTA NO RÍO DA PRATA

José Martínez-Romero Gandos Ricardo Flores Pérez nacera en Sada no 1903, emigrara á Arxentina no 1929, onde foi dirixente da Irmandade Galega, da Sociedade Nazonalista Pondal, do Consello de Galiza e Presidente do Centro Coruñés. As testemuñas sobre a súa vida e actividade comprometida coa vida política, a lingua e a cultura galegas non aparecen…

Ler máis

AS FOLLAS DE INSCRICIÓN MARÍTIMA DE RICARDO FLORES E RAMÓN SUÁREZ PICALLO

O Arquivo da Capitanía Marítima de Sada garda verdadeiros tesouros. Documentos que nos falan do pasado dun pobo que viviu do mar, ata o punto de que foron poucos os veciños que, dunha ou doutra forma, non estiveron ligados e ese medio de vida nalgún momento. Entre as xoias do Arquivo, xenerosamente facilitadas polo persoal da Capitanía, figuran…

Ler máis

RICARDO FLORES ESCRIBE SOBRE UN TEXTO LÍRICO DE SUÁREZ PICALLO

O dramaturgo Ricardo Flores (Sada, 1903-Buenos Aires, 2002) foi, ademais, un gran coñecedor das formas da lírica popular galega. En 1997 –cando contaba 94 anos de idade– publicaba o seguinte traballo sobre un alalá escrito por Ramón Suárez Picallo. AMOR MARINHEIRO ALALÁ O alalá é ûa toada muito representativa do folclore musical galego. É cantiga…

Ler máis

TEXTOS E DOCUMENTOS DE RICARDO FLORES (1903-2002)

ENCOL DO TEATRO Con máis ou menos infruencia, tôda arte cô seu contido, cô seu celme, pode contribuir á evoluçón de todo movimiento ideológico e patriótico que germole dentro do organismo dun povo: têndo tal produto desempenhado un rol moi importantisimo na historia dos mesmos, asin como tamén na historia da Humanidade, reflexando o geito de vida social de cada época, traducindo…

Ler máis