Unha década da historia local a través da prensa. Os anos 50 do século XX

 Claudia Varela Lourido   |     Raquel Urgorri Ures  |     Nicole Zapata Ceballos Neste traballo analízase a visión que proxecta a prensa dunha localidade, Sada, ao longo dunha década, os anos 50. Consta de tres bloques. O primeiro, «Política e Emigración», fai fincapé nos importantes problemas económicos e os seus devastadores efectos sociais, como foi por…

Ler máis