NOMES PROPIOS. MANUEL L. FREIRE-CALVELO NA SADA DOS ANOS 20 E 30

Manuel Pérez Lorenzo Manuel L. Freire-Calvelo foi a voz máis sobranceira do xornalismo local. Promotor de diversas publicacións, articulista e correspondente en múltiples cabeceiras de dentro e fóra de Galicia e combatente abnegado en todas as causas que cría xustas, foi, ademais, un apaixonado de Sada e das Mariñas. Neste traballo trazarase un percorrido pola…

Ler máis

ARDENCIAS, de Lugrís Freire

Reproducimos hoxe este artigo de RSP que escribiu para El Despertar Gallego tal dia como hoxe pero de 1927 no que comenta a publicación do libro Ardencias de Lugrís Freire, así como tamén unhas breves e curiosas impresións sobre o ilustre sadense. UN LIBRO GALLEGO(1)ARDENCIAS, DE LUGRÍS FREIRE Por Ramón Suárez Picallo Acabamos de hojear este libro recientemente editado…

Ler máis