Galegos da emigración esquecidos. Manuel Cordeiro: labor comprometido e reivindicativo desde a cultura galega

José Martínez-Romero Gandos Moitos dos galegos emigrados traballaron e comprometeron o seu andar por terras alleas sempre coidando na Galiza. Vivindo nela a pesar de ficar lonxe no país de acollida. Coñecemos a importancia do labor social, cultural e político que os galegos emigrados desenvolveron na diáspora. Uns poucos deles foron recoñecidos como persoeiros dese…

Ler máis

ISAAC DÍAZ PARDO, EMIGRANTE Á ARXENTINA

 José Martínez-Romero Gandos Súmome ás homenaxes que galegas e galegos organizan para celebrar o centenario do nacemento de Isaac Díaz Pardo, salientando os méritos, calidades e aptitudes dun importante representante da cultura galega. Para coñecer a súa biografía contamos cunha importante contribución de publicacións, nomeadamente as publicacións da A.C. Irmáns Suárez Picallo, polo que limitarei…

Ler máis

BATEA. CONTO EN 200 PALABRAS

José Martínez-Romero Gandos Xan e máis eu fuximos da casa diante da posibilidade de recibir unha malleira. Aínda que, xa mozo, eu nunca saíra da nosa aldea da Terra Cha luguesa. Decidimos coller o bus con destino ningures. Chegamos á ría e miramos cara o mar. Nunca vira unha batea. Miña avoa chamáballe así á maseira onde miña nai amasaba o pan….

Ler máis

GALEGOS DA EMIGRACÓN ESQUECIDOS. GUMERSINDO SÁNCHEZ GUISANDE: UNHA VIDA DEDICADA AOS OUTROS E A GALICIA

José Martínez-Romero Gandos O noso amigo e compañeiro polos roteiros da emigración, José-Mª Monterroso Devesa, inclúe nun artigo publicado na Revista Areal nº 16 sobre galegos que ficaron para sempre nas Américas unha longa lista que motiva o meu maxín e facilita a aparición de lembranzas sobre eles. Coñecín a Gumersindo Sánchez Guisande, Ramón Rey…

Ler máis

GALEGOS DA EMIGRACIÓN ESQUECIDOS. AVELINO DÍAZ: CANTOS DE NÓS LEMBRAMOS A ESTE POETA, XORNALISTA E GALEGUISTA QUE MORRE NA EMIGRACIÓN?

José Martínez-Romero Gandos Iban á percura de hourizontes e de xanelas novas para poder ollar o ceio non sempre debruzados enriba dos carolos; iban á percura da Libertade, a Xusticia. Ió pan dondo que non tiveran na sua herdade dende o fondal dos séculos choídos (“Emigrantes”, Avelino Díaz, Pallaregas, 1963) Teño para min que escribir…

Ler máis

GALEGOS DA EMIGRACIÓN ESQUECIDOS. RICARDO FLORES: PROTAGONISTA INDISCUTIDO DA ACCIÓN GALEGUISTA NO RÍO DA PRATA

José Martínez-Romero Gandos Ricardo Flores Pérez nacera en Sada no 1903, emigrara á Arxentina no 1929, onde foi dirixente da Irmandade Galega, da Sociedade Nazonalista Pondal, do Consello de Galiza e Presidente do Centro Coruñés. As testemuñas sobre a súa vida e actividade comprometida coa vida política, a lingua e a cultura galegas non aparecen…

Ler máis

GALEGOS DA EMIGRACIÓN ESQUECIDOS. FRANCISCO REGUEIRA: PERIODISTA E MILITANTE GALEGUISTA

José Martínez-Romero Gandos Francisco Regueira no 1º Congreso da Emigración Galega Bos Aires, 1956 (primeiro pola dereita, logo o fillastro de Manuel Puente, Rodolfo Prada, Martínez Suárez (México) e Ramón Suárez Picallo, último pola esquerda) Nada máis fermoso que lembrar a relación  de dous verdadeiros amigos. Mais tamén lembrar  que eses amigos tiveron que deixar a súa  terra…

Ler máis

GALEGOS DA EMIGRACIÓN ESQUECIDOS. EMILIO PITA: ESQUECIDO POETA, MUSICÓLOGO E MILITANTE GALEGUISTA

José Martínez-Romero Gandos Agás a obra de José Ángel García López, Edición e estudo da obra poética de Emilio Pita, un volume que recolle o corpus lírico do polifacético intelectual, a súa biografía e análises críticas dos textos1, non atopei moitas outras referencias que permitan coñecer a quen fixera tan importantes contribucións á cultura e…

Ler máis