A FEIRA DE ED‐MUNDO RAMÓN E EDUARDO, IRMANDADE TRASANDINA

Edmundo Moure Rojas En 1948, Ramón Suárez Picallo vivía en Santiago de Chile e traballaba como cronista do xornal La Hora, o de maior circulación entón, órgano de prensa do Partido Radical, colectividade democrática, laica e republicana que gobernaba desde 1938. Cabe sinalar que os radicais instituíron en Chile un particular estilo de democracia, onde era posible a convivencia harmónica entre diversas ideoloxías….

Ler máis

UNHA CARTA DE RAMÓN SUÁREZ PICALLO A EDUARDO BLANCO AMOR

Ramón Suárez Picallo e Eduardo Blanco Amor mantiveron unha intensa e duradeira amizade, froito da cal conservamos unha extensa correspondencia, se ben só chegaron a nós as cartas enviadas polo sadense. Esperanza mariño ten traballado en reiteradas ocasións sobre estes materiais. Nesta ocasión reproducimos unha carta datada no 1936 e que podemos emprazar nos días…

Ler máis

DE RAMÓN SUÁREZ PICALLO A EDUARDO BLANCO AMOR: EPISTOLARIO

Esperanza Mariño Dávila licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago é na actualidade profesora no IES de Cacheiras. Participou no Congreso Internacional sobre os Escritores do Exilio Republicano celebrado en marzo de 1999 en Santiago coa ponencia “O espello dunha amizade. De Ramón Suárez Picallo a Eduardo Blanco-Amor: epistolario (1931-1946)”.Participou nas II Xornadas Irmáns…

Ler máis