PUBLICACIÓNS

Publicacións relacionadas con Ramón Suárez Picallo

Ramón Suárez Picallo. A voz esquecida do galeguismo Justo Beramendi- Hernán Díaz- Alfredo Erias Martínez- Mercedes Fernández-Couto Tella – Emilio Grandío Seoane – Esperanza Mariño Dávila – Edmundo Moure Rojas – Manuel Pérez Lorenzo – Francisco Arturo Pita Fernández – Francisco Rodríguez – Xesús Torres Regueiro – Ramón Villares
Comisión Irmáns Suárez Picallo  |  
A Coruña  |  Deputación Provincial da Coruña  |  199 páxinas  |  2009

Ramón Suárez Picallo. Escolma de textos en galego


Nesta obra recóllese unha antoloxía dos textos escritos en galego ao longo de toda a vida de Suárez Picallo. |  Consello da Cultura Galega – Concello de Sada  | 175 páxinas  |  2008 

Ramón Suárez Picallo. El primer diputado de la emigraciónLois Pérez Leira   Pontevedra  |  Grupo de Comunicación Galicia en el Mundo, S.L.  |  Colección Crónicas de la Emigración   |  421 páxinas  |  2008 
La feria del mundo: crónicas desde Chile (1942-1956) La feria del mundo recolle unha escolma das crónicas de Ramón Suárez Picallo escritas na prensa chilena desde 1942 ata 1956.
Santiago de Compostela  |  Consello da Cultura Galega  |  Editores e compiladores: Edmundo Moure Rojas, Carmen Norambuena Carrasco ; coordinadores, Rosa Aneiros Díaz, Xosé López García.   |  421 páxinas  |  2008    
SER. Semanario Gallego de Izquierdas
Semanario Gallego de Izquierdas apareceu en marzo de 1935. Estaba dirixido por Ramón Suárez Picallo e entre os seus colaboradores figuraron Roberto Blanco Torres, Eduardo Blanco Amor, Plácido R. Castro, Camilo Díaz Baliño, Francisco Fernández del Riego, Ánxel Fole, Carlos Maside, Lois Peña Novo, Luís Seoane, Antón Vilar Ponte e Fernando Barcia Beiras. 

Publicacións relacionadas con Manuel Lugrís Freire

O Penedo do crime
Edición desta obra de Manuel Lugrís Freire realizada pola AC Irmáns Suárez Picallo dentro da programación de actividades do Ano Lugrís Freire.
Conta cun estudo introductorio de Xabier Campos Villar
Gramática do Idioma Galego, de M. Lugrís Freire


M. Lugrís Freire
A Cruña |  Imprenta Moret  |   1931
A idea na palabra. Textos e documentos recuperados. Manuel Lugrís FreirePoesía / Prosa / Textos e documentos inéditos / Correspondencia / Voces sobre Lugrís.
Comisión Irmáns Suárez Picallo  |  Concello de Sada |  Deputación Provincial da Coruña  |  152 páxinas  |  2014 

Publicacións relacionadas con Sada

A revista Mariñana

A comezos do século XX, entre 1925 e 1926, viron a luz en Sada 26 números da revista quincenal Mariñana. Nas páxinas desta publicación atopamos nomes tan destacados coma Lugrís Freire ou Antón Vilar Ponte entre outros.

Acción Sadense
Aquí podes acceder ao único exemplar coñecido do semanario que se editaba en Sada no ano 1922; “Acción Sadense“. Este exemplar é un número extraordinario correspondente ao día 23 de novembro de 1922 e podemos acceder a a el grazas a Andrés Yañez e Marichelo Flórez, que o cederon á AC Irmáns Suárez Picallo
El Progreso de Sada
Aquí podes acceder ao único exemplar coñecido da publicación que se editaba en Sada na década dos 20 do século pasado “El Progreso de Sada“.  Este exemplar é un número extraordinario (número 10) correspondente ao día 21 de xaneiro de 1923 editado con motivo da chegada do tranvía a Sada.
A Nosa Eira

A Nosa Eira foi unha revista Cultural editada por por veciños e veciñas de Meirás no ano 1994. En total foron publicados 2 números desta revista.
Informe realizado en 1950 polo escritor e arqueólogo Jose Mª Luengo Martínez en relación coa excavación arqueolóxica realizada ese ano no Castro de Meirás.

Un folleto do Pósito Marítimo de Sada (1935)
O 25 de agosto de 1935, o Pósito Marítimo de Sada editaba o folleto que agora recuperamos dixitalizado. O Pósito Marítimo Terrestre del Trozo de Sada nacera no ano 1926.
Sada y sus Contornos. 80 aniversario da escola


Miguel Gayoso Barreiro
A Coruña  |  Deputación Provincial da Coruña  |   75 páxinas  |  2008

Publicacións relacionadas coa Memoria Histórica

Xeración Perdida 1936. Representatividade Institucional e represión. As Corporacións Municipais da Provincia da Coruña na II República Emilio Grandío (Coord.)- Alfonso Iglesias – Rosalía Regueiro – Manuel Pérez Lorenzo – Eliseo Fernández – 
Grupo de Investigación HISPONA USC  |  A Coruña  |  Deputación Provincial da Coruña  |   186 páxinas  |  2018 

Partillar