EMILIA PARDO BAZÁN E SADA

Manuel Pérez Lorenzo A figura da escritora Emilia Pardo Bazán está intimamente ligada ao municipio de Sada. En primeiro lugar, polo feito de se ter desenvolvido aquí boa parte da súa vida, pero tamén porque Sada, Meirás, Mondego… serían escenarios nos que ambientaría moitas das súas obras narrativas. Meirás, de Granxa a TorreNa parroquia de…

Ler máis

OS APELIDOS DE SADA ‐ IV

José-Mª Monterroso Devesa 1.d. APELIDOS TOPONÍMICOS PUROS A seguido, pois, vam os apelidos que, baseadosde feito nos repertorios toponímicos ao uso(censos e enciclopédias, v.g. a Gran Enciclopedia Gallega), poderám ali ser consultados polos leitorespara terem umha mais cumprida informaçom,cousa de nom alongar estas linhas em demasia.Muitíssimos destes topónimos nom tenhemhoje em dia explicaçom etimológica definitiva,tal…

Ler máis

ACCIÓN COLECTIVA NA EMIGRACIÓN. AS PRÁCTICAS SOCIETARIAS DOS SADENSES EN AMÉRICA

Manuel Pérez Lorenzo Os emigrantes de Sada no continente ame-ricano dotáronse, ao longo do século XX, de toda unha serie de asociacións con diversas razóns de ser: recreativas e culturais (coa organización de bailes, concertos, conferencias, actuacións, coros e cadros teatrais, etc.), mutuais e benéficas (coa instauración de sistemas de seguros ou de mecanismos de…

Ler máis

A MAN QUE NOS ALIMENTA: AS PRADERÍAS MARIÑAS

Sociedade Galega de Historia Natural-Delegación de As Mariñas. As agrupacións de plantas mariñas con aspecto herbáceo como as de Zostera, son coñecidas, pola súa similitude, como praderías mariñas. Están formadas por plantas mariñas atopadas nas zonas costeiras abrigadas, crecendo en area ou substratos lamacentos onde lle proporcionan hábitat, recursos e refuxio a moitos invertebrados mariños e peixes. Como tal, as praderías mariñas ou…

Ler máis

OS APELIDOS DE SADA ‐ III. APELIDOS TOPONÍMICOS.

José-Mª Monterroso Devesa 0. ADDENDA PRÉVIA Aparecerom-nos mais uns poucos apelidos de Sada da ordem patronímica que vam agora (lembremos que a nossa base de dados procede do listado telefónico de 1999): MESÍAS, que vem sendo deturpaçom de Macías, arcaico de Matías. PAILOS, outro arcaísmo como Paulos, hoje Paulo. PAÍNO, que seria castelhanizaçom de Paíño (dim. de Paio). E MELÉNDREZ, castelhanizaçom do catalám MELENDRES,…

Ler máis

VIDA MARIÑEIRA DE SADA CONTRIBUCIÓN PARA UN ESTUDO LINGÜÍSTICO (V)

María do Carme Ríos Panisse Publicado orixinalmente en Verba, nº 1, 1974: 181-232. e) Para a raia sobre todo, aínda que tamén se utiliza para o rodaballo, frillo e langosta, úsase a raeira, rede rectangular con tralla de plomo e corcho. Nos cabeceiros leva calóns e arinque, corda que vai atada por un chicote, ou estremo, a un bourel, especie de…

Ler máis

UNHA VISITA DE SUÁREZ PICALLO Á SADA DE 1926

Manuel Pérez Lorenzo No Buenos Aires de 1926, Ramón Suárez Picallo era xa unha figura relevante. Logo dunha década de actividade política e sindical na que destacara pola súa extraordinaria capacidade oratoria1, tíñase, nos últimos anos, integrado plenamente na colectividade galega, coadxuvando á formulación e ao desenvolvemento do movemento nacionalismo. Non é de estrañar, dado ese papel protagonista no socialismo e no movemento obreiro…

Ler máis

RAMÓN SUÁREZ PICALLO EN 1954‐56

Xosé Neira Vilas Suárez Picallo, Alonso Ríos e Fernández del Riego con mozos galeguistas en Buenos Aires. Entre eles, no centro, Xosé Neira Vilas. Fotografía cedida por Lois Pérez Leira. Eu vivía en Buenos Aires. Era secretario das Mocedades Galeguistas. Convidamos a Suárez Picallo en 1954, para celebrar un aniversario máis do plebiscito de Autonomía de 1936. Pronunciou un…

Ler máis

A INDUSTRIA DO BARRO NAS BRAÑAS DE SADA

Maise Vázquez García Manuel Pérez Lorenzo O humidal das Brañas de Sada é un dos espazos de maior interese ambiental do noso municipio, por acoller unha gran biodiversidade. Porén, non é menos importante a súa dimensión etnográfica e histórica, dado que a actual morfoloxía dese singular enclave débese a unha actividade económica concreta: a fabricación de tella e ladrillo. Foto. Andrés Vázquez e Odosinda Varela,…

Ler máis

OS APELIDOS DE SADA – II

José-Mª Monterroso Devesa MEA CULPA Nada mais ver publicada a primeira parte deste traballo, caimos na conta de que, entre os apelidos patronímicos de Sada nom incluíramos SUÁREZ, grande pecado se pensarmos que esta revista é o vozeiro da A. C. Irmáns Suárez Picallo (¡). Começamos, pois, esclarecendo que SUÁREZ (galego-português SOARES, procedente do nome Soeiro) provém de Suero, nomepretendidamente euskera.

Ler máis

VIDA MARIÑEIRA DE SADA CONTRIBUCIÓN PARA UN ESTUDO LINGÜÍSTICO (IV)

María do Carme Ríos Panisse Publicado orixinalmente en Verba, nº 1, 1974: 181-232. 2. A pesca con rede Os mariñeiros chaman oficios da pesca os distintos métodos para pescar, segundo o aparello utilizado. Os diferentes oficios son debidos as diversas especies que se queiran pescar e úsanse en distintas épocas do ano, épocas que normalmente son fixas. Así no…

Ler máis