Cadernos de Estudos Xerais

N.º 20Maio de 2021
Xela Arias: Liberdade, subversión, innovación

edición ao coidado de HENRIQUE RABUÑAL
–  Presentación. Henrique Rabuñal

–  Xela Arias: Espiral continua de nós. Ramón Nicolás
–  Firmeza: O firme non está firme. Carmen Blanco
–  “Un século, un día, un minuto, un nada”. A primeiras páxina poética de Xela Arias. Manuel Bragado
–  A ambición preciosa. Tigres coma cabalos. Ana Romaní
–  Xela contra a burla negra. Xosé María Álvarez Cáccamo
–  Mácula Branca. Yolanda Castaño

–  A poesía á intemperie. María Xesús Nogueira Pereira
–  Xela Arias, o rock e o instituto Castelao. Marilar Aleixandre
–  Darío a diario. “Eras ti en min”. Henrique Rabuñal
–  Xela Arias, traductora.  Alberto Álvarez Lugrís, Ana Luna Alonso, María Reimóndez Meilán
–  8 de agosto de 2003. Antía Otero

N.º 19Marzo de 2020
A xeración “Nós”. No centenario da revista

Victorino Pérez
–  A xeración “Nós” ou o grupo “Nós”. As Irmandades da Fala e o Seminario de Estudos Galegos. As revistas “Nós” e “Logos”. A desfeita coa guerra civil.

–  A xeración “Nós”, a mais senlleira das xeneracións galegas.
–  As Irmandades da Fala (1916-1931) alicerce de “Nós”, e o xornal “A Nosa Terra” (1916-1936), voceiro político e social.
–  O Seminario de Estudos Galegos, espazo para o traballo científico (1923-1936)
–  Nós. Boletín mensual da cultura galega. Órgao da Sociedade Galega de Pubricaciós Nós”. (O nome, os responsables e os colaboradores, o ideario, Lógos. Boletín Católico mensual (1931-1936) e a desfeita coa guerra civil.
–  Os grandes persoeiros da xeración “Nós”: Castelao, Otero Pedrayo, Risco e Cuevillas, Ramón Cabanillas, Losada Diéguez e Antón Vilar Ponte.
–  Ramón Cabanillas (1876-1959), Antón Losada Diéguez (1884-1929), Antón Vilar Ponte (1881-1936), Florentino Cuevillas (1886-1958), Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), Vicente Risco (1884-1963) e Castelao (1186-1950).

 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 18.  Febreiro 2020 


Emilio Rodríguez Portabales
–  Participación da Coral de Ruada na homenaxe dos Coros Galegos a “Azorín” en Vigo (1930). 
–  Antón Noriega Varela e a Coral de Ruada.
–  Epílogo. O espírito de Galicia na súa música. (Conferencia pronunciada por Ramón Suárez Picallo no Centro Lucense de Bos Aires o 19 de xullo de 1959) 
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF


N.º 17.  Xaneiro 2020  
Ricardo Carvalho Calero… por fim!

–  Apresentaçon
–  O promotor de A nosa cinzaXavier Alcalá
–  Don Ricardo Carvalho Calero na Academia. Xose Luis Axeitos
–  Carvalho Calero e Fernando Cadaval. Unha dilatada convivència.  Xoán Costa
–  Carvalho Calero, o sabio polígrafo. Miguel Anxo Fernán Vello
–  O compromiso galeguista de Carvalho Calero e a fidelidade aos seu postulados lingüisticos. Xosé Ramón Freixeiro Mato.

–  Ricardo Carvalho Calero: onte e hoxe. María Pilar García Negro.
–  Vivências com Dom Ricardo Carvalho Calero. María do Carmo Henríquez Salido.
–  Carvalho Calero e Suárez Picallo. José Martinho Montero Santalha.
–  (De) santiago, Ferreira, do Vale… . José Ma. Monterroso Devesa.
–  Ricardo Carvalho Calero. Camilo Nogueira.
–  Carvalho Calero entre Rosalía e Castelao.  Henrique Rabuñal.
–  O nacionalismo de Ricardo Carvalho Calero.  Francisco Rodríguez.
–  Ricardo Carvalho Calero: breve disquisiçom antroponímica.  José Luis Rodríguez.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 16.  Outubro 2019 

Xosé Díaz Arias de Castro
–  Día das Artes Galegas 2019. Luis Seoane. Manuel Quintana Martelo.
–  Significado de Luis Seoane no contexto da cultura galega do século XX. Xosé Díaz Arias de Castro

 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 15.  Maio 2019 
.

Clodio González Pérez

–  “Antón, o da aldea”. Notas biográficas de Antonio Fraguas. Clodio González Pérez (Museo do Pobo Galego –  Real Academia Galega).
–  Loureiro, Listanco e “Mama Antonia”: O nacemento e a nenez.
–  Pontevedra: O Instituto, Antón Losada Diéguez e Castelao.
–  Santiago: A Universidade e o Seminario de Estudos Galegos.
–  A Estrada: O Instituto e a guerra civil.
–  Os anos do medo. A Real Academia Galega e o “P. Sarmiento” de Estudios Gallegos.
–  Unha bafarada de liberdade: O instituto de Lugo.
–  Compostela: O Mueso do Pobo Galego e o Consello da Cultura Galega.
–  Adeus ao ilustre “aldeán deLoureiro de Cotobade : O seu legado humano e intelectual.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF


N.º 14.  Marzo 2019 

.
Dr. José Martínez-Romero Gandós
–  Luis Seoane. Merecida homenaxe aun artista creador: pintura, murais, deseños, teoría da arte, edición, caricaturas e debuxosDr. José Martínez-Romero Gandós.
–  Un achegamento a súa biografía.
–  A importante obra muralística de Luís Seoane.
–  Seoane escultor?.
–  Unha faceta artística especial: As capas de libros.
–  A obra cartelística: Arte nas rúas, exposicións ou nos comercios.
–  A obra pictórica.
–  As acuarelas: Última exposición na Coruña.
–  Homenaxe final.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF


N.º 13.  Decembro 2018 
.
Manuel González Prieto
–  Una carta de la condesa.  
–  A procesión cívica.  
–  A comitiva.  
–  A cerimonia.  
–  E comeza a velada.  
–  Coroas de flores.  
–  O banquete.  
–  Adhesións.  
N.º 12.  Maio 2018 
.
Xesús Torres Regueiro
–  Ourense nos inicios.  –  O irmán José.  –  O irmán Toliño.  –  O curmán presidente.  –  Colaboración na prensa en galego.  –  A poeta laureada.  –  Pontevedra, un segundo fogar.  –  A obra poética.  –  A crítica coetánea.  –  A crítica posterior.  –  O amigo Pérez Luguín.  –  Curros e Filomena.  –  Filomena e Sofía Casanova.  –  Filomena e Rosalía.  –  O feminismo de Filomena.  –  O repouso de Moruxo.  –  A morte e o enterro de Filomena.  –  Velada homenaxe.

 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 11  Novembro 2017 

José-Mª Monterroso Devesa
–  Apresentaçom.  
–  Nos 90 anos da sua partida da Corunha. Julio J. Casal e Galiza. Introduçom
–  Julio J. Casal: Entorno familiar.
–  Julio J. Casal na Corunha. 
–  Julio J. Casal en Montevidéu.
–  Julio J. Casal depois.
–  Cartas, poemas, textos galegos…
–  5 poemas de Julio J. Casal.

–  Julio J. Casal. Arbol.

–  Reconhecimentos / Bibliografía / Hemeroteca mínima / Julio J. Casal: Fotobiografía / 
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 10  Xuño 2017 


Luis Pérez Rodríguez

–  1.  Como nacen os seis poemas galegos de Federico García Lorca.  
–  2.  Federico García Lorca e os amigos galegos.
–  3.  A importancia dos seis poemas galegos.
–  4.  A autoría dos poemas. 
–  Os seis poemas galegos: Madrigal â cibdá de Santiago / Romaxe de nosa Señora da Barca / Cántiga do neno da tenda / Noiturnio do adoescente morto / Canzón de cuna para Rosalía de Castro morta / Danza da lúa en Santiago
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 9  Abril 2017 

Carlos Nuevo Cal – Analía Alvarez González

–  Introdución.  
–  Maruja Mallo, artista universal (1921-1936). Carlos Nuevo Cal
–  Introito.  –  Dos anos inciáticos á Escola de Belas Artes: Relación con Salvador Dalí.  –  Amizade con Concha Méndez.  –  A relación inicial con Alberti.   –  O éxito na exposición da revista de occidente (1928) e reconciliación amorosa. (O realismo máxico: Verbenas e estampas /  Cloacas e campanarios / O cine como foco de interese común)  –  Da destrución á construción: Joaquín Torres García.  
–  Primeiras estratexias no exilio de Maruja Mallo. Analía Alvarez González
–  Martes de entroido fronte a Buenos Aires.   –  Un lugar en Buenos Aires.     O traballo na grande cidade.   –  Os mares de Maruja Mallo.  –  Non todo era verbena.  –  O exilio. Unha forma de vivir.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 8Setembro 2016 

José-Mª Monterroso Devesa
–  Introduçom.  
–  A pós-guerra (1936-1953)
–  O exilio interior.  
–  Ramón Villar Ponte. Umha achega doméstica.  
–  Breve resenha biocronológica.  
–  As familias Villar Ponte e Chao Maciñeira.  
–  Media dúzia de pinceladas.  
–  Villar ou Vilar?.  
–  Ramón Villar Ponte, esse desconhecido?.  
–  A póst-guerra em Viveiro.  
–  A póst-guerra na Corunha.  
  A Academia Galega. As tertúlias  
–  O filho que lle seguiu os passos.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF
N.º 7Maio 2016 
–  Manuel María no instituto de Sada. Cris Asensio  
–  Manuel María e O Facho. José-Mª Monterroso Devesa
 – Manuel María dende Sada. Alfonso Blanco Torrado  
–  A orixe, principio de orixinalidade e universalidade en Manuel MaríaFelipe-Senén  
–  O Manuel María pedagóxico. Iago Santalla  
–  Manuel María na lembranza vivaMaría Pilar García Negro (Universidade da Coruña)  
–  O Manuel María da Terra CháBaldomero Iglesias Dobarrio. Mero 
–  No pasamento de Manuel María. Xoán Xosé Fernández Abella  
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 6Abril 2016 

–  Alborada das Mulleres Galegas para Luisa Viqueira Landa. Ana Miranda Paz Deputada no Parlamento Europeo  
–  Homenaxe a Luisa Viqueira. Camilo Nogueira
 – Beiras fala de Luisa Viqueira.  
–  Luisa Viqueira una vida entre la Lagoa e Ouces. Manuel Rodríguez Viqueira
–  18 de abril de 2015. Galería de imaxes.  

N.º 5Xaneiro 2016 

–  Verbas de admiración e gratitude para o crego Espiña. Xabier Blanco Vilar 
–  Memoria agradecida de Don Manuel Espiña Gamallo. Comunidade Cristiá do Home Novo
 – Deus, Galicia e p “Tribunal de Orden Público”.Manuel Rivas
–  D. Manuel Espiña, un cura do noso tempo Luis Pérez
–  Pequena oración. Poema a Manuel EspiñaManuel Rivas
–  ‘In Memoriam’ de D. Manuel Espiña. Felipe Senén

–  Trazos na memoria: Manuel Espiña. Rubén Aramburu
–  Lembranza de Manuel Espiña. Luz Pozo Garza
–  Manuel Espiña Gamallo, in memoriam. Celso Alcaina
–  Manuel Espiña e o “Outeiro de San Xusto”, unha verba libre. Victorino Pérez Prieto
– Espiña:O profeta no outeiro. Andrés Torres Queiruga
O meu Manuel Espiña Gamallo: esse home de vários mundos. José-Mª Monterroso Devesa 


N.º 4. Xuño 2015 

–  Introdución
–  Reseña biográfica de Moncho Valcarce. Ramón Muñiz
–  Moncho, cura atípico, militante, profeta e místico cristián. Victorino Pérez Prieto.

–  Experiencia relixiosa, espiritualidade e mística en Moncho Valcarce.

–  A misión prebiteral e o compromiso político de Moncho Valcarce. Gumersindo Campaña

–  1. A vivencia da misión presbiteral de Moncho Valcarce
–  2. Seguimento de Xesús e compromiso político
Intervención de Elvira Souto no cemiterio de San Amaro, 31-01-2015.
–  Publicacións referidas a Moncho Valcarce.
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF

N.º 3. Novembro 2014 

Manuel González Prieto – Ricardo Axeitos Valiño
–  Impresións de Emilia Pardo Bazán sobre a primeira guerra mundial
–  Pequena antoloxía de artigos de Emilia Pardo Bazán 
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF


N.º 2.  Setembro 2014 

Texto de Luis Pérez Rodríguez
–  De Galicia a Chiloé. Chile a la vista de E. Blanco-Amor


N.º 1Maio 2014 

–  Introdución.  
–  O verme i a estrelaEsperanza Mariño Davila
–  Xosé María Díaz Castro e a poesía relixiosa en galegoVictorino Pérez Prieto
–  1.  A unión fonda entre expresión poética e esperiencia relixiosa.  
–  2.  A longa ringleira de poetas galegos que fixeron poesía relixiosa.  
–  3.  Xosé María Díaz Castro.  
–  O poema de Díaz Castro que naceu en Sada.  Alfonso Blanco Torrado
–  Longa rua de mar.  
 ⏬⏬⏬ Ver en PDF
Partillar