Caderno de Estudos Locais 4

Nº 2. Setembro de 2010

CADERNOS DE ESTUDOS LOCAIS Nº 4

SETEMBRO DE 2010
HOMENAXE A MANUEL COUZO BERMÚDEZ


MANUEL COUZO E O C.E. SADA Y SUS CONTORNOS


MANUEL COUZO BERMÚDEZ
Abel López Soto
O ASOCIACIONISMO SADENSE NA DIÁSPORA
UN ÚLTIMO CAPÍTULO
Manuel Pérez Lorenzo

Abel López, alcalde de Sada, e Manuel Couzo ante a tumba de Ramón Suárez Picallo en Buenos Aires (2008)


MANUEL COUZO BERMÚDEZ

Abel López Soto

Manuel Couzo Bermúdez naceu o 8 de xuño de 1933 no barrio da Tenencia, nº 24 da Rúa da Igrexa (daquela nº18), no seo dunha familia de 6 irmáns, da que el é o menor e o único que vive.

Fillo de María Bermúdez López, tamén natural de Sada e filla de mariñeiros, e de Alejandro Couzo Ponte, de Carnoedo, aínda que criado en Souto, pasou a súa infancia e adolescencia compatibilizando a escola e o traballo no mar. A escola era a das boticarias, no Pedregal, ao lado do antigo cine Royalty, e con 11 e 12 anos xa ía ao mar no verán.

A escola deixouna aos 14 anos, cando o seu pai lle deu permiso para sacar a Cartilla de Navegación na Axudantía de Marina e entre os 14 e os 17 anos estivo enrolado no Presedo de Moliño, no Riazor de Pancho de Cheche, no Parrulo II do Parrulo, na Pepita de Emilio do Mudo e na Sirena de Malpica de Cristovo.

Aos 17 anos emigrou á Arxentina, embarcou no porto de Vigo no Vapor “Buenos Aires”, e despois dunha travesía de 18 días chegou á Darsena Norte da Capital Federal, o punto de desembarque de todos os emigrantes que chegaban a Bos Aires. Era un 24 de maio, e o 8 de xuño, o mesmo día que cumpriu os 18, obtivo o documento de identidade arxentino.

Despois dun breve traballo de 6 meses nunha metalurxia, pasou a formar parte da plantilla de “La Continental, compañía de seguros generales”, empresa na que estivo ininterrumpidamente 49 anos ata a xubilación, encargándose do control e mantemento das instalacións dun edificio de oficinas comerciais, así como doutros labores administrativos.

O seu pai tamén emigrou a Estados Unidos e foi socio fundador da sociedade Sada e Contornos que construíu as escolas de Sada que aínda hoxe levan o seu nome.

En Bos Aires Manuel coñeceu á sadense Águeda Fernández Domínguez tamén emigrada e natural de Souto da Igrexa (Meirás), coa que casou e tiveron tres fillos. O maior, José Manuel, é na actualidade o presidente do Centro Sada e Contornos, o único centro en activo da diáspora sadense en todo o mundo.

Manuel Couzo fai entrega ao alcalde de Sada de varios vinilos con gravacións de discursos de Ramón Suárez Picallo

Manuel Couzo foi precisamente o fundador desta Asociación, que nos primeiros momentos utilizaban como sede a da Federación de Sociedades Galegas e posteriormente, ao fusionarse co Centro Español San Fernando, xurdiu o actual nome de “Centro Español Sada y sus Contornos”, que ten como sede unha casa situada na Capital Federal, en Pasco 557, a unha “cuadra”(cen metros) do Centro Galego.

Nas épocas álxidas da emigración o Centro Sada chegou a ter 2000 socios e na actualidade apenas chega aos 100.

Manuel Couzo tivo o privilexio de coñecer persoalmente a Ramón Suárez Picallo e foi comisionado para participar no traslado dos restos do ilustre sadense desde o Cemiterio da Chacarita de Bos Aires ata o cemiterio do Fiunchedo o 14 de outubro do 2008.

A pesar dos anos transcurridos, Manuel nunca perdeu a relación con Sada, de feito visitounos en 10 ocasións nos anos 1965, 69, 73, 81, 88, 93, 2003, 2008 e 2010.

Precisamente aproveitando a visita do ano 1981, o 23 de agosto a Corporación Municipal acordou nomealo fillo predilecto de Sada en atención precisamente ao seu labor no Centro Sada e Contornos, no que segue manténdose vivo un fondo sentimento de pertenza a Sada.

A característica máis importante do Centro Sada é a modestia e a amabilidade cos visitantes. Todos os sadenses que viaxan a Bos Aires saben que son ben recibidos nesta casa, na que se realizan actividades de confraternidade, cursos, charlas e nos últimos anos estase nutrindo unha pequena biblioteca xestionada por un neto de Manuel.

O Concello de Sada iniciou unha colaboración económica estable no ano 2003, establecendo unha aportación anual que neste momento é de 1400 €. Tamén se envían mensualmente recortes de prensa e outras publicacións, e mantense contacto telefónico permanente e tamén a través do correo electrónico da asociación: sociedadsada@argentina.com.
O ASOCIACIONISMO SADENSE NA DIÁSPORA: UN ÚLTIMO CAPÍTULO
Manuel Pérez Lorenzo


A América desprazouse desde Sada ao longo da segunda metade do século XIX e o século XX todo un continxente humano que procurou nas emerxentes urbes da outra beira do océano a prosperidade que lle era negada na terra nativa.


Nos primeiros anos do século XX New York converteuse no destino fundamental dos nosos emigrados, seguido por Buenos Aires e La Habana. Períodos de gran fluxo migratorio foron os primeiros anos dez e os inmediatamente posteriores á II Guerra Mundial, coa reanudación do tráfico marítimo. 


Logo da crise do 29, a Guerra Civil motivará unha  reactivación da emigración, tanto pola situación de miseria económica que xeraron as políticas do novo réxime como pola necesidade de moitos sadenses de fuxiren do Estado ante a persecución á que eran sometidos. En Buenos Aires se estableceron gran parte destes exiliados. Xa a partires dos anos 40 prodúcese unha diversificación dos destinos, aos que se engaden Uruguay, Venezuela, Brasil, etc., así como diversas capitais europeas.


O asociacionismo dos emigrantes de Sada en América
Este continxente emigratorio procedente de Sada dotouse de diversas asociacións que se debían a diferentes motivacións: recreativas, culturais, mutuais e benéficas, político- ideolóxicas, etc. Ao longo do século XX, Sada contou con cando menos seis sociedades na diáspora, dúas radicadas nos EEUU, dúas na Arxentina e outras dúas en Cuba.

No 1913 fundaríase en New York a que sería a Sociedad de Instrucción Hijos de Sada y sus Contornos, coa finalidade principal de crear escolas en Sada orientadas segundo preceptos pedagóxicos racionalistas e laicos, o que se concretará no 1927 coa inauguración da escola homónima. 


Nembargantes, a súa actividade en New York, como centro social da importante colonia sadense alí radicada será igualmente moi significativa, coa organización da actividades recreativas e deportivas.A sociedade esmorecería nos anos 70 1. Tamén en New York, segundo Peña Saavedra, tería existido unha sociedade denominada Unidos de Sada, da que non temos máis referenzas 2.


Asemade, na capital dos EEUU numerosos sadenses nutrirían as grandes organizacións da colectividade galega e estatal. Durante a Guerra Civil moitos formarían parte das directivas das Sociedades Hispanas Confederadas e do Frente Popular Antifascista Galego, do que Ramón Mosteiro, de Fontán, sería o seu presidente. Ambas estaban destinadas a apoiar á República. A partires dos anos 40 varios sadenses ocuparían postos de relevancia en Casa Galicia, casos de Ramón Seijo, de Soñeiro, ou Emilio Flórez, de Sada de Arriba, presidentes en numerosas ocasións 3.


Na Habana tamén existiu, desde o 1913, unha Sociedad de Instrucción y Recreo Naturales de Sada y sus Contornos, constituída tamén coa finalidade de crear escolas na vila, e que tería sido o xerme da Sada y sus Contornos neoiorquina. Unha vez desaparecida a primitiva sociedade cubana, no 1918 estableceríase en La Habana unha delegación da sociedade Sada y sus Contornos de New York 4.

A escola de Sada y sus Contornos no 1929
Cabeceira da vitrina da biblioteca “República Argentina”, enviada pola sociedade Unidos de Sada no 1929Por último, en Buenos Aires fundaríase no 1919 a sociedade Unidos de Sada 5, que mantería unha importante actividade de tipo recreativo e cultural, vinculada ao sadense Ramón Suárez Picallo, que era socio fundador e actuou como directivo. Nos anos 40, Unidos de Sada participará na creación da Comisión pro-Relaciones entre Sociedades del Partido de Betanzos (Intersocietaria), da que formará parte. Tamén tivo o seu contributo para cos seus conveciños de Sada: no ano 1929 doarán ás escolas de Sada y sus Contornos unha biblioteca (“República Argentina”) composta por 800 volumes 6.


O C. E. Sada y sus Contornos, un último representante. 
A día de hoxe, a única sociedade que pervive activa é o Centro Español Sada y sus Contornos de Buenos Aires. No 1974, coa sociedade Unidos de Sada xa inactiva, os residentes do concello e dalgunhas parroquias limítrofes coma Lubre e Ouces (Bergondo), decidiron crear o novo centro, homenaxeando coa súa denominación á sociedade homónima neoiorquina. Será o seu primeiro presidente Delfín Núñez Seoane, de Mondego. Logo, e durante 18 anos consecutivos, ocupará a presidencia Manuel Couzo Bermúdez.

Local do C. E. Sada y sus Contornos, en Pasco 557Chegou a aglutinar a 2500 socios, se ben esta cifra foi descendendo parella á remisión do fenómeno migratorio ata a actual, de algo máis de cen.


Ao longo destes anos as súas actividades foron diversas: charlas, cursos, actos de confraternidade, etc. Ao igual que xa facía a sociedade Unidos de Sada desde os anos 20, cada ano celebran as nosas festas parroquiais. Contan cun local en propiedade en Pasco, onde realizan os seus eventos e se reúnen.

Xunta directiva do C. E. Sada y sus Contornos, que ven de celebrar o seu 36º aniversario1 Sobre esta sociedade vid. M. Gayoso: 1928-2008. Sada y sus Contornos. 80
aniversario da escola, Deputación Provincial da Coruña, A Coruña, 2008.
2 V. Peña Saavedra: Éxodo, organización comunitaria e intervención escolar. La
impronta educativa de la emigración transoceánica en Galicia, 2 vols., Xunta de
Galicia, Santiago de Compostela, 1991.
3 Zapata, M.: “La historia de Casa Galicia”, http://www.casagaliciany.com/
4 El Eco de Galicia, La Habana, 04/07/1920.
5 El Correo de Galicia, Buenos Aires, 19/10/1919.
6 M. Gayoso: op. cit.

As colectividades integradas polos emigrantes galegos en América crearon desde finais do século XIX un tupido tecido asociativo.


Lonxe de actuaren de costas á comunidade de orixe da que procedían os seus compoñentes, estas asociacións terían en moitos casos como misión acadar melloras nas condicións de vida dos veciños.


Os emigrantes que deixaron Sada ao longo do século XX agrupáronse en torno a varias asociacións, entre as que destacaron as sociedades Sada y sus Contornos de New York e Unidos de Sada de Buenos Aires polas súas actividades en prol do progreso local e o seu aporte a facerlle máis levadeiro o periplo nas Américas a moitos conveciños.


A súa labor recolleuna no ano 1974 o C. E. Sada y sus Contornos, que ten por alma mater a Manuel Couzo Bermúdez. Queremos hoxe renderlle unha homenaxe a el, á institución que representa e a todos os nosos emigrantes que se esforzaron por crear unhas máis dignas condicións de vida para todos os sadenses.

Partillar