Caderno de Estudos Locais 14

Nº 14. Agosto de 2013

CADERNOS DE ESTUDOS LOCAIS Nº 14
FESTAS DE CARNOEDO

CARNOEDO NA HISTORIA: TEXTOS E DOCUMENTOS

AAVVCARNOEDO NO ANO 1849


CARNOEDO (SAN ANDRÉS DE): feligresía en la provincia de la Coruña (3 leg.), diócesis de Santiago (40), partido judicial de Betanzos (2), y ayuntamiento de Sada (3/4): SITUADA sobre la margen de la ría, con buena ventilación y CLIMA sano. Tiene unas 90 CASAS distribuidas en las aldeas de San Mamed, Souto y Taibó; carece de escuela, su iglesia parroquial (San Andrés) es mediana, y el cementerio no perjudica a la salud pública. El TÉRMINO Confina por N. con la mencionada ría, al E. con Santa Columba de Veigue; por S. con San Julián de Mondego, y por O. con una elevada colina que separa las aguas de las rías de Betanzos y la de la Coruña: el TERRENO es de mediana calidad y poco arbolado, disfruta de escaso riego, si bien no falta agua para el abastecimiento y abrevadero de ganado. Los CAMINOS son locales y malos, y el CORREO se recibe de Betanzos. PRODUCE: maíz, trigo, patatas, legumbres, algún lino, vino y frutas; cría ganado prefiriendo el vacuno y de cerda; hay caza de perdices y disfruta de la pesca, y marisco de la ría. INDUSTRIA: en lo general la agrícola y pesca, si bien se encuentran algunos telares para telas de lino y estopa. POBLACIÓN: 86 vecinos, 653 almas. CONTRIBUCIÓN: con su ayuntamiento.


P. Madoz: Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de Ultramar, 1849

Carnoedo nos anos 20 Vista do cemiterio.

Fotografía de Francisco Varela Posse

CARNOEDO NO ANO 1928

San Andrés de Carnoedo (filial de Mondego).- Hállase en la margen occidental de la ría de Sada, con buena ventilación y clima sano. La costa de esta feligresía es donde empieza, en la punta o couce de San Amede (Mamed), la ría de Betanzos. Es escarpada y de regular altura hacia el SE. hasta la punta de la Moa de Arnela, en la parroquia de Sada, capital de su ayuntamiento, y que está al SE. En los límites del municipio de Oleiros (Coruña), sito al O., sepáranse las aguas de las rías de Coruña y Sada por la elevada colina de los montes que de Meirás siguen en cordillera hasta Dexo (Oleiros), llegando a la punta de la Torrella. Testa con su matriz por el S.

Os xeldreiros de Carnoedo.
E. Carré Aldao: Geografía General del Reino de Galicia, 1928.

El terreno que forma el valle de su nombre es de mediana calidad y no falta arbolado. Produce cereales, patatas, legumbres y hortalizas. La cría de ganado es principalmente vacuno. La ocupación general de los habitantes, aparte de la agrícola, es la pesca, gozando de merecida fama las sardinas llamadas de Carnoedo, por ser recogidas en su costa, y que se dedican a vender las mujeres, haciendo el recorrido a pie hasta las cercanías de Órdenes, pregonando su mercancía por los caseríos y aldeas por donde pasan. También sus patatas tempranas tienen merecida fama y gran salida por su buena calidad. No deja de econtrarse alguna caza por este término, y no es muy abundante en riegos.

En la aldea de Taibo paraba la carretera que hoy llega a la propia parroquia y que la pone en comunicación con la red de caminos de su término municipal. Hállase a 3 kilómetros de Sada y a 13 de Betanzos, sirviéndose el correo por la primera.

Campo das Mantas, Carballo, Chan da Aldea, Fonte Grande, Lamela, Pedreira, Seixo, Souto y Taibo son sus aldeas, y Fontenla, Iglesia, Pega y Campo da Cruz, sus grupos menores. Los habitantes de hecho son 1.146 y los de derecho 1.323. Las edificaciones ascienden a 283, y de ellas tienen un piso 147; dos, 135, y tres, una; hay, además, 85 albergues. La aldea más poblada es la de Chan da Aldea, con 208 vecinos.

Cuenta con escuela nacional de niños.

Cruza por su O., entre ella y Veigue, el arroyo Carnoedo, que va a la ría, y la domina el monte de Carnoedo.

Tipos populares exclusivos de esta feligresía son los galdeiros o xeldreiros, industriales marineros que se dedican a ir a la ría de Betanzos, desde el Pasaxe do Pedrido, corriente arriba, a la busca del xeldre (güeldo), consistente en camarones y pequeños crustáceos, que su utiliza como ensenrada (cebo) para la pesca.

E. Carré Aldao: Tomo II, 1928,
en F. Carreras y Candi: Geografía General del Reino de Galicia


ESTAMPAS MARIÑEIRAS
A TABERNA DA TRENLA
Ramón Suárez Picallo

¡Carnoedo!

Nome sonoro que trai ao noso pensamento arumes de craro abolengo celta; nome empoirado no longo camiño dos seculos lonxanos do avó Brigos e da avoa Celt; nome espetado coma unha cuña de toxo, no vieiro azul que fende o corazón da Terra dende o Pai Atrántico deica a vella Briganza. ¡Ou benamada ría de Sada que nasce nas fervenzas remexidas da Marola, pra morrer na festa belidamente helénica dos Caneiros!

Aldeíña peixeira debruzada nun irto ribazo da ría, coma unha fidalga na solaina dun vello pazo. Na curvilinda ensenada, dornas e botes, lanchas e minuetas, gamelas e traineras, facendo acenos de ribeirana xentil, falan dun pobo que arrinca o pan de Deus, das entranas inhóspitas do mar.

Enriba das pedras, as redes de xeito, do bou e da rapeta, do boliche e da trilla, reciben, pra enxoitarse, os raios lumiosos do sol coma un vello poema cribado de lús, indicando que alí non chegou a nova sensibilidade peixeira, musicada en isócronos bruídos de motoras e tarrafas. Na outra aldea, a soma perfumada de loureiros e sanguiños, a ermida parroquia. Dentro dela Nosa Señora do Carme, extendendo unha ollada, lumiñosa e maternal, enriba dun milleiro de ex-votos, testimuño doutras tantas loitas entre o mar e os homes.

Polo abano de carreiros e congostras, á hora do lusco fusco, coma pombas pro pombal, como abellas de ouro dun enxamio, as mulleres dos peixeiros, voltan ao fogar, coas patelas acuguladas de froitos do agro en troques dos que levaran acuguladas de froitos da ría!…

Troque do mar e a terra, carne e sangre de Galicia!… Pan e viño na Eucarestía da Raza! ¡Carnoedo!

***
No meio do rueiro aldeán, xeocentro daquel mundo primitivo, avistase a taberna da Trenla. Nela vive inscrita a historia daquel núcleo humán, chea de inédito heroísmo. Casino onde grandes e pequenos, alleos ao conceuto clasista, xogan nas noites de invernía, lendo no libro das corenta a mais outa leición de democracia. Bulsa e banco, despacho e ucha de caudales, alí fanse as partixas da Compaña peixeira, recibindo cada compañeiro o produto enteiro do seu traballo; cada un ten aberta unha conta corrente con tanto creto como poida dar o capital común da tradicional irmandade. Sociedade de mútua axuda, de infinda solidaridade, sin carta orgánica, sin estatutes, si noutra lei que a lei da Tradición, alí cobra “o quiñón do náufrago” a viuda a quen o mar deixou sin compañeiro, e aos cativiños sin pai. Xuntoiro ledicioso nas festas de gardar, cen parexas dixéronse seu amor, e xurdiron cen fogares onde se cumpriu o outo mandado de “medrade e multiplicaivos”.

Tribunal inapelábel, alí repártese xusticia, sin estranas intervenciós das hocas leises alleas, sob a guidanza somentes do máis vello compañeiro, cuia sabidencia, en asuntos de xusticia, está grabada no espello cristaiño da sua concencia, limpa coma a auga da fonte parroquial. Xuntorio da fe, ten nun recuncho unha boeta onde todos botan a súa parte pra que Ela, Nosa Señora do Carme, teña a festa mais soada da comarca, con mais foguetes, mais gaiteiros na festa do adral, e con mais devotos na súa pro cesión mariñeira, escoltada rendidamente por dornas e botes, lanchas e minuetas, gamelas e traineras, co choupar monorrítmico dos remos.

¡Taberna da Trenla, esprito e corazón da aldea mariñeira!

Detrás do taboleiro, cen “trenlas” exerceron dino e noble matriarcado entras xentes peixeiras. A ollada de todas, paseou sempre por riba do mesmo panorama: de arredor da tábola común, homes en cuios ollos remansa o azul da ría. Enriba, concas de viño da terra recendente. Na atmósfera fume, cheiro de alquitrán e de maruxía, afogando profecias de temidas mareiras e visiós de afogados. Fora, o mar pai e verdugo, heredade farturenta,sin marcos nin liñas divisorias, bruando, o vater en Coitelada a súa sinfonía de “Eternidade”.

***

¡Taberna Mariñeira da Trenla!
¡Alma e corazón de Carnoedo! ¡Ucha arumada de tradiciós mariñeiras de vella Briganza! Fidalga debruzada, coma na solaina dun vello pazo, no ribazo irto de Arnela. ¡Deus te garde!

Dende unha inmensurable lonxanía de anos e de leguas, meu esprito vai deica tí, e enxoénllase conmovido pra bicar a cantería da túa porta, que non poden pisar os meus pés.

Galicia: Revista del Centro Gallego de Montevideo. Vol. 12, n.º 151 (1929).
Partillar