AREAL. Revista Cultural de Sada. Número 9 – Outubro 2014

Fondo fotográfico


Enterro de Ramón Suárez Picallo (1964).Condución dos restos ata o cemiterio da Chacarita e intervenciónde Valentín Fernández, con Alonso Ríos ao fondo. Fotografías cedidas por L. Pérez Leira


Editorial


Ramón Suárez Picallo


Ramón Suárez Picallo en 1954-56Xosé Neira VilasOpinión e actualidade

Reflexións logo do referendo escocésManuel Lugrís Rodríguez

Estudos locais
Vida mariñeira de Sada. Contribución para un estudo limgüistico (V) María do Carme Rios Panisse
Os apelidos de Sada (III).  José-Mª Monterroso Devesa
A man que nos alimenta: As praderías Mariñas. Sociedade Galega de Historia Natural-Delegación das MariñasCreación
O tranvíaQuijote
Mobilidade exterior. Vanesa Santiago Vázquez 
Partillar