AC Irmáns Suárez Picallo

A Comisión Irmáns Suárez Picallo nace en Sada no ano 2007 co fin de organizar un programa de actos para todo o ano 2008, logo de ser declarado institucionalmente polo Concello de Sada como Ano dos Irmáns Suárez Picallo. Ao longo deste tempo, promovéronse dous ciclos de xornadas en torno a Ramón e Xohán Antón Suárez Picallo, así como varias publicacións.


A partires do 2009 decídese ampliar os obxectivos e redefinir a Comisión, transformándoa nunha Asociación Cultural con vocación de permanencia e estabilidade.


Xunta Directiva


Directiva actual. O venres 17 de xullo de 2020 na Casa da Cultura “Pintor Lloréns” de Sada tivo lugar a Asemblea Extraordinaria da Asociación Cultural “Irmáns Suárez Picallo” ás 19:00 horas (1ª convocatoria) e as 19:30 (2ª convocatoria) cun único punto na orde do día:
– Nomeamento da nova Xunta Directiva da Asociación.A proposta de nova Xunta Directiva que se presenta á asemblea foi aprobada por unanimidade de tod@s @os membros presentes sen votos en contra nin abstencións. En consecuencia, a nova Xunta Directiva queda constituida pol@s seguintes membros:

Presidente Francisco Arturo Pita Fernández
Vicepresidente Manuel Pérez Lorenzo
Secretario Abel López Soto
Vicesecretario Rubén Anido Regueiro
Tesoureiro Carlos R. Babío Urkidi  

Vogais María Luisa Naveiro López, Estevo Rodríguez Liste, Laura Pita Campos e David García Pauwels

Localización e contacto


Sede da Asociación: 

O enderezo da Sede da Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo é o seguinte:


Rúa A Lagoa. Portal nº 6. CP 15160. Sada
Contacto: 

Podes contactar coa Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo escribindo no formulario de contacto que tes no marxe inferior dereito desta páxina areal.gal. Tamén podes contactar das seguintes maneiras:


Coa Asociación no correo electrónico comisiónsuarezpicallo@gmail.com

Coa revista cultural Areal: areal.sada@gmail.com

Nas nosas redes sociais:


Estatutos

Fins principais da Asociación: 

– a) A recuperación histórica de sadenses ilustres, que por seren vítimas da represión franquista, as súas vidas, os seu pensamento e as súas obras son escasamente coñecidas, mesmo na terra onde naceron e, en moitos casos, onde viviron. O noso punto de partida serán os irmáns Juan Antonio e Ramón Suárez Picallo. 
– Promover o seu recoñecemento social e político na sociedade actual.
– A investigación da historia de sadenses ilustres, a recompilación da súa obra e a súa difusión.
– A creación de pontes de comunicación e intercambio cultural con aquelas persoas, institucións e asociacións dentro de Galiza e nas comunidades galegas do exterior, con fins similares.
– A produción, difusión e distribución de bens, servizos e produtos culturais propios, se fose necesario.
– A xestión e conservación do fondo de arquivos, que subsidiariamente se apoiarán no Arquivo do Reino de Galiza, Biblioteca Pública Municipal “Ramón Suárez Picallo” de Sada e noutras entidades.Transparencia, información e bo goberno

Nos Estatutos da AC Irmáns Suárez Picallo figura que “as persoas directivas da Asociación deberán facer pública mediante a plataforma tecnolóxica, como mínimo, a información relativa aos actos de xestión administrativa con repercusión económica ou presupostaria”. Neste apartado podés acceder a esta información:

Exercizo 2019. AC Irmáns Suárez Picallo

– Orzamento

Exercizo 2020. AC Irmáns Suárez Picallo


  

A A. C. Irmáns Suárez Picallo está aberta a incorporación de todos aqueles interesados en asociarse. Só tedes que encher o formulario que atoparás ao final desta páxina e facérnolo chegar.
comisionsuarezpicallo@gmail.com

Partillar