A Revista Mariñana

A comezos do século XX, entre 1925 e 1926, viron a luz en Sada 26 números da revista quincenal Mariñana. Nas páxinas desta publicación atopamos nomes tan destacados coma Lugrís Freire ou Antón Vilar Ponte entre outros. Artigos de costumes, novas, fotografías e debuxos da Galicia de entón, pequenas pezas de creación literaria e mesmo anuncios fan desta cabeceira unha obra de grande interese para curiosos e investigadores dos nosos días.
 
O Concello de Sada adquiriu en 2007 a colección completa da Revista Mariñana. Esta publicación ten un grande valor histórico e axúdanos a coñecer a sociedade mariñá da época, caracterizada por unha grande fervenza cultural e política. Ademais dunha importante fonte para o coñecemento da cultura local, a Revista Mariñana converteuse tamén en lugar de encontro de persoeiros consagrados da cultura e da política tanto comarcal como galega. De feito, nas súas páxinas habemos atopar as sinaturas do escritor e axente cultural local Manuel Lugrís Freire (con algún poema como Fontán, de claras reminiscencias sadenses) ou os artigos de Ramón Suárez Picallo.

Podes acceder aquí aos números en 
 

 

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 1 Xaneiro de 1925.

Páxina 1 ➤ Nuestra revista (editorial). ➤ Foto de Varela Posse (casa da parroquia de Osedo). Páxina 2 ➤  A guisa de prólogo. Jose Soto Picos ➤Desde la Coruña. Páxina 3 ➤ Fotografías:  Vista xeral de Sada e Escola Sada y sus Contornos Páxina 4 ➤ Conto. “Os Lobos”. M. Lugrís Freire ➤ Novo gobernador da provincia. Páxina 5 ➤ Marina. Julio J. Casal Páxina 6 e 7 ➤ Fotografías. Vistas principales de la villa de Sada. Varela Posse  ➤ Avenida de Barrié de la Maza (Sada), Fonte pública en Riovao, Esceas na praia na baixamar e parada do tranvía fronte a Terraza. Páxina 8 ➤  Las Mariñas. Manuel L. Freire Calvelo ➤1925. Año nuevo, vida nueva. Páxina 9 ➤  El proyectado refugio para barcas de pesca.  ➤ Alma gallega. S. Blanco Cicerón Páxina 10 ➤  La bienhechora labor de nuestros conterráneos en América  ➤ Sada y sus Contornos / Los Unidos de Sada / Los Héroes.  Nicandro Golán Páxina 11 ➤  De football.  ➤  Betanzos. Heliodoro Gallego Armesto Páxina 12 ➤ Mosaico de Noticias: Las risueñas verbenas del pasado verano / Los municipios de Oleiros y Bergondo  / Gallegos que trinfan / Anécdotas

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 2 Xaneiro 15 de 1925.

Páxina 1 ➤  El éxito de nuestro primer número (editorial). ➤  Fotografía da rúa de Linares Rivas (Sada) Páxina 2 ➤  Al correr de la pluma. Ezequiel Rocha Llobregat ➤Curiosidades. / Alternación de Cosechas / Varían los tiempos /  La bahía de Nueva York Páxina 3 ➤  Fontán (con fotografía obra de Varela Posse) Páxina 4 ➤ La playa de Gandarío (con fotografía obra de Varela Posse) ➤  Los Pósitos de pescadores. Páxina 5 ➤ Me parece un sueño. Sada, Sada y Sada. Pimpiol Páxina 6 e 7 ➤ Histórico de nuestras costas.Con fotografías de Varela Posse. Manuel L. Freire Calvelo ➤  Nuevo Delegado gubePáxina 8 ➤ A malla na eira (Con fotografía obra de Alejandro Rodríguez).  ➤El puente del pasaje del Pedrido. Páxina 9 ➤  Lo que dicen nuestro encantiños (con fotografía das Torres de Meirás, obra de Varela Posse) .  Páxina 10 ➤  Lo que piden las aldeas. Escuelas, caminos y fuentes vecinales. Páxina 11 ➤  El emigrante Mariñán. Perrole ➤  Una opinión. El sufraguismo en España. Nicandro Golán Páxina 12 ➤ Mosaico de Noticias: Necrológica / San Julián / Voces de aliento / Onomástico / La aduana de Betanzos

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 3      Febreiro 1º de 1925.

Páxina 1 ➤  La hija del mar (editorial). ➤ Fotografía de Varela Posse do canal do rio grande (Sada) Páxina 2 ➤ La explotación de las Mariñas. Fernando Harce  ➤Variedades. Distancia de que se ve la luz de algunos faros / Productos que deben sembrarse según la clase de terrrenos / El primer traje de novia / Las Universidades más antiguas / Una frase Páxina 3  ➤  Fontán (con fotografías obra de Varela Posse. Unha da rinconeira do porto de Fontán e outra dunha bifurcación de rueiros do barrio.)  Páxina 4 ➤  O fillo dÀrmentar. Manuel Lugrís Freire ➤  Los Pósitos de pescadores. Páxina 5  ➤  Nuestras bellas (retrato de Josefina López Vila) ➤Calendario. Febrero Páxina 6 e 7 ➤ Cuento. Las gallinas (con foto da rua Agustín García de Sada. Jose Soto Picos Páxina 8 ➤  El puente del Pedrido.  Páxina 9 ➤  Don Manuel Lugrís Freire. Semblanza. Manuel L. Freire Calvelo Páxina 10 ➤ La casa aldeana (con fotografía obra de Varela Posse dunha casa labrega en Ouces)  ➤  Exposición de Seijo Rubio Páxina 11 ➤  El puerto de refugio para barcas de pesca➤ Fotografía de Varela Posse da estrada de Sada a Samoedo e Soñeiro. Páxina 12 ➤  Mosaico de Noticias:  La botadura del “Príncipe Alfonso” / La redención de los foros /  Nuestras miras / Los ferrocarriles gallegos / Aplazamiento

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 4 Febreiro 15 de 1925.

Páxina 1 ➤  Recordemos a Esopo (editorial). ➤ Foto de Varela Posse (Lugar da Chaburra – Sada). Páxina 2 ➤  Lucha y trabajo. Manuel L. Freire Calvelo Páxina 3 ➤  Fotografías: A costa de Ouces / Inicio da avenida Barrié Páxina 4 ➤  Aldeas. Julio J. Casal ➤  Novo gobernador da provincia. Páxina 5  ➤  Anclado en firme (con fotografía de autoría de Varela Posse da Praza de San Roque) Páxina 6 e 7 ➤  Paisajes de invierno (con fotos da autoría de Varela Posse da capela de san Agustín en Ouces, de Sadadarriba e de Fontán). Páxina 8 ➤  Puente del Pedrido. Obra de justicia y de progreso. Páxina 9 ➤  El sortilegio del mar (con foto autoría de Varela Posse dunha inundación nas Brañas de Sada). J. Pereiro González Páxina 10 ➤  La carretera de Sada-Riobao a Veigue (con fotografía dun carro do País-Foto Alejandro).  Ferrole  ➤ Tarjeta Postal. Juán Villasenín. Páxina 11 ➤  Lo que dicen nuestros encantiños. Páxina 12 ➤ Mosaico de Noticias: El Centro Gallego de La Habana / San Blas / Fútbol / De Sociedad / El ferrocarril Coruña-Corcubión / Nuestras campañas / Agradecidos / La Tuna Escolar Contemporanea.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 5 Marzo 1º de 1925.

Páxina 1 ➤  Saludo efusivo (editorial). ➤ Foto “en la playa” (Foto Alejandro). Páxina 2 ➤  Escolíos. “Vivan las caenas”. Jose Soto Picos Páxina 3 ➤  Fotografías duha rua do barrio da Tenencia (Foto Alejandro) ➤  Calendario. Marzo Páxina 4 ➤ Tierra Mariñana. Manuel L. Freire Calvelo Páxina 5  ➤  Fotos de “un grupo de admiradores de Mariñana e da Casa Administración de Mariñana (Foto Alejandro). Páxina 6 e 7 ➤ Del Carnaval coruñés. Páxina 8 ➤ Puente del Pedrido. Obra de justicia y de progreso. Páxina 9 ➤ Jaculatoria. Eloy Benito Páxina 10 ➤ Momo pasa ➤  Las tres… y sereno Páxina 11 ➤  Tipos mariñanes. Fotografía de “Un popular vendedor de pescado” (Foto Alejandro)➤  Ultima hora. Páxina 12 ➤ Mosaico de Noticias: El Capitán General de Galicia /  Nuestra portada / Una película de Galicia / Acuse de recibo / Varias  

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 6 Marzo 15 de 1925.

Páxina 1 ➤  Obras inaplazables (editorial). ➤ Foto “vista parcial de Betanzos” (Foto Alejandro). Páxina 2 ➤  Las Mariñas en película . Fernando Herce Páxina 3 ➤  Fotografías de Ourense e Lugo. Páxina 4 ➤  Impresiones. E.R.LL Páxina 5 ➤  Notas gráficas del Carnaval en Sada. Fotos da autoría de Varela Posse da comparsa “Los Segadores de Fontán. Páxina 6 e 7 ➤  Cuento. Del encanto de la Mariñana. Páxina 8 ➤  Fotografía de Santiago de Compostela. ➤  El puerto de refugio de Sada. Páxina 9 ➤  Lo que nos dicen nuestros encantiños. Páxina 10 e 11 ➤  Los daños del temporal en Fontán. Páxina 12 ➤  Noticias de la región: Pontevedra / Santiago / Vigo / Ferrol / Ourense / A Coruña / Lugo / Sada

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 7 Abril 1º de 1925.

Páxina 1 ➤  Nuestros colaboradores (editorial). ➤  Reproducción do cadro de Sotomayor “La fiesta”. Páxina 2 ➤  Llamamiento a la juventud . Jose Bouza Páxina 3 ➤ Fotografías de Noia (Romaría de San Lázaro), A Coruña (Santuario da Excravitude) e Sada (Corbeiroa). Páxina 4 ➤  Discreteos (con foto dunha vista de Santiago). Juan Jesús GonzálezPáxina 5  ➤  Levantate y anda (ilustrada con foto dos sres. Prado, Ojén, Babío e o encargado da Terraza de Sada José Fariña). Jose Pereiro González Páxina 6 e 7 ➤ Apuntes del natural (ilustrada cunha foto de Osedo “escenas campesinas”. Manuel L. Freire Calvelo Páxina 8 ➤  Fontán. Manuel Lugrís Freire Páxina 9 ➤  La educación de nuestras hijas. KatePáxina 10 ➤  Fotografías de Lugo (calle de la reina e porta da estación) Páxina 11 ➤  Fotografía da señorita argentina Inesita Barreiro. ➤  Five o clock tea. Páxina 12 ➤ Noticias de la región: Santiago / Ferrol / Vigo / Pontevedra / A Coruña / Vilagarcía / Sada

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 8 Abril 15 de 1925

Páxina 1 ➤ Retrato da señorita Angelita Durán López. ➤  Del momento (editorial). Páxina 2 ➤  Comentos. Día gallego (ilustrada con fotografía da rua San Andrés na Coruña).Páxina 3 ➤  Fotografías de Betanzos (antiga praza de Arines), A Coruña (o recheo). Páxina 4 ➤  El encanto mariñano. La escondida villa (con foto dunha vista da parroquia de Osedo). Fernando Herce Páxina 5  ➤  Canciones. El encanto de la foresta. Juan Jsús González Páxina 6 e 7 ➤  Galicia desde lejos. Ramón Suárez Picallo Páxina 8 ➤  Por tierras mariñanas. Manuel L. Freire Calvelo ➤  Yo quiero. Jose López Vila Páxina 9 ➤  Fotografías de Varela Pose da festa da árbore no Couto e da rua do Correo en Sada. Páxina 10 ➤ Cuadros gallegos. El entierro (con foto da rua Portales de Sada). Jose Soto Picos Páxina 11 ➤  Fotografía de carrexo de patexo na praia de Sada (Foto Alejandro). ➤  La aduana de Betanzos. Páxina 12 ➤  Noticias de la región: Ourense / Pontevedra / Santiago / A Coruña / Sada.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 9 Maio 1º de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto do mosteiro de Caveiro. ➤  A nuestros lectores (editorial). Páxina 2 ➤  El derecho de petición (con foto dos Cantóns da Coruña). Páxina 3 ➤  Fotografías de “costas de la Coruña”. Páxina 4 ➤  ¿Que non hay dia galego?. Victor Casas Páxina 5  ➤  Canciones. la muñeca vuelve. Con retrato de Josefa Guitián (Foto Alejandro). Páxina 6 e 7 ➤  Cuento. Visión de paz (con foto dunha vista de Sada desde O Cargadoiro obra de Varela Pose). Páxina 8 ➤ Os merlos. Manuel Lugrís Freire ➤  Apuntes. Consejos. J. Schmid de las Heras Páxina 9 ➤  Por tierras mariñanas (con foto da Ponte Vella de Betanzos). Manuel L. Freire Calvelo Páxina 10 ➤  Fotos de Lugo (Castroverde), Abegondo (vista dun rio) e Pontedeume (Foto Alejandro). Páxina 11 ➤  Tipos mariñanes. Fotografía de do equipo de fútbo “Vendaval” de Sada. ➤  Nuestras informaciones. Los municipios y los servicios rurales.Páxina 12 ➤  Noticias de la región: Ourense / Santiago / Ferrol / Bergondo.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 10 Maio 15 de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto dunha vista da parroquia de Soñeiro (Varela Posse). ➤  El traje regional (editorial). Páxina 2 ➤  El egoismo de la compasión (con foto do Cantón pequeno da Coruña. (Foto Alejandro). Páxina 3 ➤  Fotografías de Santiago de Compostela (Salón de Actos do Hospital Real e do Seminario). Páxina 4 ➤ Orfos. Manuel Lugrís FreirePáxina 5  ➤  Cantar de cantar. Con retrato de Luisita Ares. I. Schmidt de las Heras Páxina 6 e 7 ➤  Cuento. El buén desconocido (con foto dunha vista de Ferrol – Peirao de Curuxeiras. Foto Alejandro). Páxina 8 ➤ La trajedia del mar. Manuel L. Freire Calvelo Páxina 9 ➤  Mañanitas de verano. Con fotografía dunha prazuela no lugar de Tarabelo (Sada).  Páxina 10 ➤  Lugares de Galicia. Fotos de Pontevedra (arredores) e da feira de Cambre. (Foto Alejandro). Páxina 11 ➤  Fotografía de dous nenos (Moruxos). ➤ Una novela de Juan Jesús González. Páxina 12 ➤  Noticias de la región: A Coruña/ Ourense / Ferrol / Sada / El fútbol en Sada / Fontán.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 11 Xuño 1º de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto da represa e muiños de Peirallo en Abegondo (M. Lores). ➤  Rasgos (editorial). Páxina 2 ➤  Galicia la hechicera en Nueva York. Celtico   Páxina 3 ➤  Rincones de ensueño (con ilustración fotográfica de “perfil da ría de Sada” -Foto Rodríguez). E. Rocha Llobregat  Páxina 4 ➤ Canciones. Oración Romántica (con ilustración fotográfica de “pino gigante en Santa marta de Babío” -Foto Lores). Juan Jesús González Páxina 5  ➤  El tiempo y la vida. (con ilustración fotográfica dunha casa na parroquia de Veigue -Foto Alejandro). Manuel L. Freire Calvelo Páxina 6 e 7 ➤  El poeta de la “Saudade” (con foto da veira do rio Sar en Padrón. Foto Alejandro). Páxina 8 ➤ Mañana primaveral (con foto dos arreedores de Santiago). Julio J. Casal Páxina 9 ➤  De una romería en Galicia . Con fotografías dunha procesión e dun posto de rosquiñas /Foto Alejandro). Páxina 10 ➤  Los gallegos en América. Ilustadra con foto do Camiño Real. (Foto Varela Posse). Asociación “Unidos de Sada” Páxina 11 ➤  Ciudades gallegas: Compostela (con fotos do Pórtico da Gloria e o Obradoiro).Páxina 12 ➤  Noticias de la región: Santiago/ Vigo / Ourense / A Coruña / Sada.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 12 Xuño 15 de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto da veiga do Quenlle en Riovao (Foto Alejandro). ➤  Las formas históricas (editorial). Páxina 2 ➤  ¿Quienes lo necesitan?. E. Rocha Llobregat➤ Comentos. Ferrocarriles gallegos Páxina 3 ➤  Vistas de la Coruña y sus alrrededores con fotos do munumento a Concepción Arenal, Rua Real e “dun rincón das Mariñas -Foto Alejandro.   Páxina 4 ➤ Las viejecitas de la aldea. La tía Ramona. Victor Pérez SantiestebanPáxina 5  ➤  Por deber de gratitud. (con ilustración fotográfica da Avenida Barrié en Sada-Foto Santiesteban). Manuel L. Freire Calvelo Páxina 6 e 7 ➤  Novela. Eli no pudo olvidar (con de “atardecer en la ría). Foto Alejandro. Toan DalviodPáxina 8 ➤ Hogueras de San Juan (con foto da srta. María de la Asunción Abruñedo-Foto Alejandro).  Páxina 9 ➤  As froliñas d’os toxos . Con fotografía da “Pedreira”. Foto Alejandro). Noriega VarelaPáxina 10 ➤  Cuadros gallegos. ¡Chiss…Pum!. José Soto PicosPáxina 11 ➤  Carnoedo (con fotos dunha procesión e unha orquestra).Páxina 12 ➤  Noticias de la región: Santiago/ Lugo / Ferrol / Pontevedra / Ourense / A Coruña.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 13 Xullo 1º de 1925.

Páxina 1 ➤  Cadro de Abelenda. ➤  Mármoles y bronces (editorial). Páxina 2 ➤  El segador gallego. L. Lorenzo Páxina 3 ➤  Rosa mística. Máximo Navarro ➤  Exemplares Froliñas. Noriega Varela  Páxina 4 e 5 ➤ Recuerdos de otro tiempo. Ferias gallegas. Preparativos / Llegó el día / En la feria / De regreso. Con foto da srta. Angeles Aznar. E. Rocha LlobregatPáxina 6 e 7 ➤  Página artística con ilustración da praza das Bárbaras (R. Camino).Páxina 8, 9 e 10 ➤ Novela breve. El pozo del amor. Ilustrada con foto de “rias de ensueño”.  Toan Dalviod Páxina 11 ➤  Agua en un cesto. X.Y.Z. Páxina 12 ➤  Noticias de la región: Ferrol/ Santiago / Porto do Son / Ourense / Lugo / A Coruña / Sada.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 14 Xullo 15 de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto do Cargadoiro (Foto Alejandro). ➤  En justa gratitud (editorial. Continúa en páxina 2). Páxina 2 ➤  Canciones. Letras para mujeres (continúa en páxina 3). Juan Jesús González Páxina 3 ➤  Humoradas. Toan Dalviod Páxina 4 ➤ Impresiones de un viaje. Manuel L. Freire Calvelo    Páxina 5 e 6  ➤  Cuento. Un interview fatal. (con foto de “ruinas de Santo Domingo-Pontevedra). El Caballero de la Rosa Páxina 7, 8 e 9 ➤  La hora de la limosna (historieta rústica). Xan d’o Quinteiro Páxina 9 e 10 ➤ Camino de Compostela. E. Rocha Llobregat Páxina 10 e 11 ➤  Educación estética. I Amor / II Juventud / III Sentido estetico / IV Enseñanza artística en la escuela. Máximo Navarro Páxina 12 ➤  Noticias de la región: Ferrol/ Lugo / Vigo / Ourense / A Coruña / Sada.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 15 Agosto 1º de 1925.

Páxina 1 e 2 ➤  Foto “Un rincón de la aldea”. (Foto Alejandro). ➤  Apostillas a Pirandello. X V Z Páxina 3 ➤  Foto: “Contraluz obtenido en el muelle de La Palloza” -Foto Lafuente.  ➤ Sada. José Salgado Páxina 4 ➤ Valores desconocidos. El pintor Alejandro. Victor Pérez Santiesteban Páxina 5  ➤  Humoradas. Ariel  ➤ Miosotis. El mago de las flores Páxina 6 e 7 ➤ Ciudades gallegas: la Coruña / Programa de festexos ➤ Foto da “Perla de las Mariñas”. Foto Art. ➤ ¡Quisiera…!. Maximo Navarro Páxina 8 ➤ Novela rápida. El beso. Juan del Quintero Páxina 9 ➤  Un gran casino de Sada (con foto do edificio da Terraza).  Manuel L. Freire Calvelo   Páxina 10 ➤  La conquista del Tango. Pablo Carcaño Díaz Páxina 11 ➤  Nuestros concursos (con foto de María Victoria Lafuente Munch. Foto Art). Páxina 12 ➤  Noticias de la región:  Ferrol / Pontevedra  / Sada.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 16 Agosto 15 de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto “Vista del caserío de la Villa de Sada”. (Foto Antonio Vila). ➤  Eterno femenino (editorial) Páxina 2 ➤  Charlas. la Quinta solitaria. Juan Jesús González Páxina 3 ➤  Foto: “Lugar de Pazos” (Foto Alejandro).  ➤ Canción de amor. Manuel Roo Ben Páxina 4 ➤ Abluciones estivales: Prólogo / Exposición / El baño / La dieta / Conclusión. E. Rocha Llobregat Páxina 5  ➤  Patria y amor.  Manuel L. Freire Calvelo Páxina 6 e 7 ➤ Los Caneiros de Betanzos. José Soto Picos ➤ Foto da “Costa mariñana”. Foto Antonio Vila. ➤ Canciones de Cuna. María Carmen Izcua de Muñoz Páxina 8 e 9 ➤ Novela breve. El amor de Mary-Rosa. Toan Dalviod ➤ Próximas obras. ¡No se marche usted!… Páxina 10 ➤  Cuento. Ley de Dios. Máximo Navarro Páxina 11 ➤  Nuestros concursos (con fotos de Federico Díaz Alonso, Salvador Prado Ramos e Alejandro Fernández Rodríguez. Páxina 12 ➤  Noticias de la región:  Ferrol / Vigo / Sada.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 17    Setembro 1º de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto da praza de armas (Ferrol). ➤  Condolencia (editorial). Páxina 2 ➤  Comentos. Razón y libertad.
Páxina 3 ➤  Medallas de pasión. El mago de las flores Páxina 4 ➤ Tarjetas regionales. Fotos de Ferrol (embrcaderos) e Pontevedra (Sol en la ria). Páxina 5  ➤  Tríptico: Tus labios / Madrigal / Envío. Horacio Díaz Páxina 6, 7 e 8 ➤  Foto do castelo de Santa Cruz. ➤ Novela corta. Ocaso de amor y dolor. Luis Villardefrancos Cale Páxina 9 ➤  Hoja de album. Fotos de Ferrol (ria), Ourense (fachada da Catedral) e A Coruña (Estatua á condesa de Pardo Bazán) Páxina 10 ➤  Unas cuantas consideraciones particulares . Manuel L. Freire Calvelo ➤ Ella y yo.  Máximo Navarro Páxina 11 ➤ Crónicas de América. Prestigiosos sadenses en la Argentina: Ramón Suárez Picallo (inclue foto). Jesús Calviño de Castro Páxina 12 ➤  Noticias de la región: Ferrol  / Sada.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 18 Setembro 15 de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto de “Puente sobre el rio”. (Pontevedra). ➤  Opera omnia (editorial). Páxina 2 ➤  Poe le bién de las clases. Manuel L. Freire Calvelo Páxina 3 ➤  ¡Nos se marche Vd!… La novela de Adolfo Torrado. Páxina 4 ➤ Fillo d’o corazón.A. Noriega Varela Páxina 5  ➤  Cuentos fantásticos. ¿Delirios? Good YearPáxina 6 e 7 ➤  Fiestas y pintura. Toan Dalviod  ➤ Fotos de: “Vegas del Miño” (Lugo), “Rueiro”, “Cercanías de los Caneiros” e ” Plaza de Mina” (A Coruña). Páxina 8 e 9 ➤  Notas sadendes. Boda distinguida (ilustrada con duas fotos da ceremonia). Páxina 10 ➤  Crónica. Galicia. Manuel Ventosinos Páxina 11 ➤  Humoradas: Vida / Mi señora / Pintura / Focos de colores / Ninfa. Ariel  ➤  Nuestros concursos. Páxina 12 ➤  Noticias de la región: Sada.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 19 Outubro 1º de 1925.

Páxina 1 e 2 ➤  Foto de “Palacio de la Diputación” (Pontevedra). ➤  Sada y “Mariñana” (editorial). M. N.Páxina 2 e 3 ➤  Fogata. Manuel L. Freire Calvelo Páxina 4 ➤  2 fotos do mosteiro de Sobrado dos Monxes. Páxina 5 ➤ Novedades literarias. Márgara Páxina 6 e 7 ➤  La hora del té en Sada. Fernando Herce  ➤ Foto de “Bellas señoritas concurrentes a la Terraza”. ➤ Poemas: Deseos / El sueño y el amor. Máximo Navarro ➤ Cultura Gallega. M. Lugrís Freire Páxina 8 e 9 ➤  Cuento. Visos de realidad. Manuel Ventosinos  ➤ Foto de “Capitanía General y Audiencia Territorial”.
Páxina 10 ➤  Foto de “en la catedral de Santiago” (Carmiña López) Páxina 11 e 12 ➤  Figuras del pasado. Alboin, el Longobardo. J. Pereiro de Bonaval  ➤  Noticia.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 20 Outubro 15 de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto de “Un aspecto de la feria” (Noia). ➤  Galicia y la tuberculosis (editorial). Páxina 2 ➤  Obras son amores. E. Rocha Llobregat  ➤  Acotaciones. La redención del agro. J. Pereiro de Bonaval Páxina 3 ➤  “The dansant” (invitación). Máximo Navarro Páxina 4 ➤  Fotos: “Casas del puerto” (Santa Cruz) e “castillo de San Antón” (A Coruña)
Páxina 5 ➤ Libros. “Espinando al diablo”. Páxina 6 e 7 ➤ Cuento. Una llama en la nieve. M. Barbeyto y Herrera  ➤ Foto do balneario da Toxa. Páxina 8 e 9 ➤  Nuestras “interviews”. Gente nueva. hablando con Arturo Cortada. El Remendista Páxina 10 ➤  En Aranga. Foto de “paisaje y tipo de montañesa”. Páxina 11 e 12 ➤  Ensayos. Fogata. Manuel L. Freire Calvelo➤  Don Andrés García. ➤  Noticias de la región: Betanzos / Sada.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 21 Novembro 1º de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto de “El balneario” (Mondariz). ➤  A pesar del dialecto. (editorial). Páxina 2 ➤  Merezcamos. Máximo Navarro Páxina 3 ➤  Foto da “Srta. Luisa Berea” (Foto Alejandro). ➤ Palabras ingenuas. E. Rocha Llobregat
Páxina 4 ➤  Album regional. Fotos: “Era y alpendre de casa rural” e “Pena da Mazafacha” (Culleredo)
Páxina 5 ➤La virtud de la nada (con motivo da estrea “Marola” de Don Ramón Suárez Picallo). Manuel Ventosinos➤  Madrinas de guerra Páxina 6 e 7 ➤ Cuento. Piedra de toque. Good Year Páxina 8 ➤  Nuevos colaboradores. Debuxo por Lolita Díaz Baliño.➤ La Feria Internacional de Muestras de la ciudad de Méjico. ➤  Nuestra portada. B. V. Do CampoPáxina 9 ➤  Ensayos. Fogata (continuación). Manuel L. Freire Calvelo Páxina 10 ➤  “Unidos de Sada”. Con foto de “Cruceiro aldeano”. Páxina 11 ➤  Cohetes. Con foto de “Grupo escolar” (Ortigueira) Páxina 12 ➤  Noticias de la región: Betanzos / Sada.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 22 Novembro 15 de 1925.

Páxina 1 ➤  Foto de “Un pabellón del asilo de ancianos desamparados” A Coruña). ➤  Juventud, otoño de la vida. (editorial). Páxina 2 ➤ Mi corona. Máximo Navarro  Noticias de la región: Betanzos / Pontedeume. Páxina 3 ➤  Foto da “Marina”  Páxina 4 ➤  Album regional. Fotos: “Rio Anllóns” e “El martinete” Páxina 5 ➤Honor y justicia (a la memoria de la condesa de Pardo Bazán). Manuel V. Pereira Gómez Páxina 6 ➤ Jóvenes que estais bailando…. Fernando Herce Páxina 7 ➤ Pastoral. B. V. Do Campo ➤ Andando pol-o oficio. E. Rocha Llobregat Páxina 8 ➤  Personajes del mes. Don Juán Tenorio.José Soto PicosPáxina 9 ➤ Institución Labaca  (acompaña foto). Páxina 10 ➤   Institución Labaca  (acompaña foto).  Artigo sobre a tumba de Sir Jhon Moore  (acompaña foto). Páxina 11 ➤  Ensayos. Fogata (continuación). Manuel L. Freire Calvelo Páxina 12 ➤  Foto (Foto. Esperando la salida de Mariñana, que en estos números publica la interesante novelita “Fogata”.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 23 Decembro 1º de 1925.

Páxina 1 ➤  Intuición y experiencia. (editorial). Páxina 2 ➤ Disquisiciones acerca del nacionalismo gallego. (El nacionalismo en los problemas politicos y sociales / El nacionalismo en el arte / Los símbolos / Y nada mas por ahora pax 3). Ramón Suárez Picallo  Páxina 3 ➤  Intuición Maximo Navarro  Páxina 4 e 5 ➤ Andando pol-o oficio (conclusión). E. Rocha Llobregat Páxina 5 ➤Libros: “Arbol” / Foto da dársena da Coruña / Foto de Victor Pérez Santiesteban Páxina 6 e 7 ➤Páxina artística. Lolita Díaz Baliño Páxina 8 ➤  Monasterios gallegos. Osera. José Vázquez Paz Páxina 9 ➤ Nocturno. Valentín de Pedro Páxina 10 ➤   Siluetas. Viajantes del comercio. Juan de Galicia. Páxina 11 e 12 ➤  Ensayos. Fogata (continuación). Manuel L. Freire Calvelo Páxina 12 ➤  Noticias de la Región.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 24 Decembro 15 de 1925.

Páxina 1 e 2 ➤ Emigrantes (editorial). Páxina 2 ➤ Nuevos amigos (fotografía do novo colaborador, “Juan de Galicia”)  Páxina 3 ➤  Fiestas de Galicia (O Burgo: Romeros de la Peregrina) ➤ Foguetes. Maro de Mosagui   Páxina 4 ➤ Pinos (fotografía). E. Rocha Llobregat Páxina 5 ➤En defensa del pesimismo. Good Year Páxina 6 e 7 ➤ Cuentos gallegos. Sequía. Jose Soto Picos Páxina 8 ➤  Ensayos. Fogata. Manuel L. Freire Calvelo / Rapsodias. El mago de las flores Páxina 9 ➤ Hora matinal (fotografía) Páxina 10 e 11 ➤   Solo en broma. Un “enxebre” que se “escarrancha” (acompaña fotografía da praia de San Xoan de Covas) Páxina 12 ➤  Noticias de la Región.

MARIÑANA. Revista quincenal Ilustrada. Nº 25 Xaneiro 1º de 1926.

Páxina 1 e 2 ➤ Cosas lejanas (editorial). Páxina 2 ➤ El ferrocarril de la Costa. M. Ventosinos  ➤ Un próximo extreno Páxina 3 ➤  Santa Marta de Babío: Entrada de una quinta (Fotografía)   Páxina 4 ➤ Aspectos mariñanos. El pinar y la ría. Fernando Herce ➤ Noche de Reyes. Julio J. Casal Páxina 5 ➤ Betanzos: Un aspecto de la finca de los Sres. Naveira (fotografía). Páxina 6 e 7 ➤ Cuento. El día de Reyes. García del Espinar Páxina 7 e 8 ➤  Nuestros artistas. Indalecio Díaz Baliño. B. V. do Campo Páxina 9 ➤El poeta de la humildad. Jose Soto Picos Páxina 10 ➤   Cuestiones. Ante la hecatombe comercial. Juan de Galicia ➤   Las publicaciones regionales en la Argentina. Páxina 11 ➤   Panoramas sadenses (acompaña fotografía coa localización duns desprendementos acontecidos en Fontán). E. Rocha Llobregat Páxina 12 ➤  Noticias de la Región.

MARIÑANA. Número extraordinario. Febreiro de 1926 de 1926.

Páxina 1 ➤ Comentos: A ras de cielo / Descendamos un poco / Carnavalia. Páxina 2 ➤ Temas regionales. La escuela en Galicia  Páxina 3 ➤  Yo quisiera. Oicaroh  ➤ Fe de erratas Páxina 4 ➤ “O ceguiño”, de Indalecio Díaz Páxina 5 ➤ Teatro. Una escena de ¿crac? Páxina 6  ➤Cielo y tierra (fotografía) Páxina 7 e 8 ➤  Cuentos de la Mariña. La “Loura”. J. G. Acuña Páxina 9 e 10 ➤ La colegiata de la Coruña. Angel del Castillo Páxina 10 ➤   Una película de la Coruña ➤   Fotografías (Cambre, cruceiro de Lema e Santiago, a universidade) Páxina 11 ➤   Unha obra nova galega. “O mariscal” está interpretándose. A. Villar Ponte Páxina 12 ➤ Pontedeume, catelo de Andrade (fotografía). Páxina 13 ➤   El castillo de Andrade. Manuel L. Freire Calvelo. Páxina 13, 14 e 15 ➤   El hombre que quiso ser bueno. Good-year. Páxina 15 ➤ El naufragio. Máximo Navarro. Páxina 16 ➤ Gente conocida por Cebreiro (Caricaturas de Juan del Valle, Dr. Búa, Luis Peña Novo e Capitán Aúz). Páxina 17 e 18 ➤  Las leyendas de los pueblos. A Coba D’anca. Eugenio Carre Aldao. Páxina 19 ➤ D. José García Acuña ➤ Horacio Díaz ➤ Rio Mandeo (fotografía) Páxina 20 ➤  Morfina. Alleb-Aliv. ➤  Tus ojos. H.D. Páxina 21 ➤  Posta de sol na ría (fotografía) Páxina 22 ➤  Modas masculinas. J. Crecente Páxina 23 ➤  La campana de Mondego. Jose Soto Picos Páxina 24 ➤  El puente del Pedrido. ➤ Como chove miudiño… A. Noriega Varela Páxina 25 ➤ Alvaro Cebreiro. (Acompaña foto de A. Cebreiro de autoría de Foto Portela) Amado Villar. Páxina 26 ➤  El ogro. Julio Sigüenza Páxina 26 e 27 ➤  Atletismo. Los campeonatos gallegos. Gonzalo. Páxina 28 ➤  Alma triste. Augusto M. Casas ➤ Un triunfo de Suárez Picallo en el “Teatro Mayo”.

Partillar