Quen somos

A Comisión Irmáns Suárez Picallo nace en Sada no ano 2007 co fin de organizar un programa de actos para todo o ano 2008, logo de ser declarado institucionalmente polo Concello de Sada como Ano dos Irmáns Suárez Picallo. Ao longo deste tempo, promovéronse dous ciclos de xornadas en torno a Ramón e Xohán Antón Suárez Picallo, así como varias publicación.

A partires do 2009 decídese ampliar os obxectivos e redefinir a Comisión, transformándoa nunha Asociación Cultural con vocación de permanencia e estabilidade.

Xunta Directiva

Directiva actual. O venres 17 de xullo de 2020 na Casa da Cultura “Pintor Lloréns” de Sada tivo lugar a Asemblea Extraordinaria da Asociación Cultural “Irmáns Suárez Picallo” ás 19:00 horas (1ª convocatoria) e as 19:30 (2ª convocatoria) cun único punto na orde do día:
– Nomeamento da nova Xunta Directiva da Asociación.A proposta de nova Xunta Directiva que se presenta á asemblea foi aprobada por unanimidade de tod@s @os membros presentes sen votos en contra nin abstencións. En consecuencia, a nova Xunta Directiva queda constituida pol@s seguintes membros:

Presidente Francisco Arturo Pita Fernández
Vicepresidente Manuel Pérez Lorenzo
Secretario Abel López Soto
Vicesecretario Rubén Anido Regueiro
Tesoureiro Carlos R. Babío Urkidi  
Vogais María Luisa Naveiro López, Estevo Rodríguez Liste, Laura Pita Campos e David García Pauwels

Localización e contacto

Sede da Asociación:

O enderezo da Sede da Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo é o seguinte:  

Rúa A Lagoa. Portal nº 6. CP 15160. Sada  

Contacto:

Podes contactar coa Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo escribindo no formulario de contacto que tes no marxe inferior dereito desta páxina areal.gal. Tamén podes contactar das seguintes maneiras:

Por correo electrónico

Coa Asociación no correo electrónico suarezpicallo@areal.gal Coa revista cultural Areal: info@areal.com

Nas nosas redes sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/ramonanton.suarezpicallo/

Twiter: https://twitter.com/ACSuarezPicallo

Instagram: https://www.instagram.com/acirmanssuarezpicallo/

Ver tamén

Partillar