10º ANIVERSARIO DA A. C. IRMÁNS SUÁREZ PICALLO 2008-2018

Ao longo dos primeiros 10 anos de andaina, a nosa asociación ten promovido actos de diversa índole: charlas, mesas redondas, presentacións de libros, audiovisuais e as nosas propias publicacións, homenaxes, exposicións… En moitas ocasións, as nosas actividades foron coorganizadas por outras entidades: institucións como o Concello de Sada ou a Deputación da Coruña e asociacións como a CRMH, Xermolos, Eira Vella, Plataforma en Defensa da Ría ou Nova Troula, entre outras moitas. A continuación presentamos unha relación de todos os eventos realizados ata hoxe.

Actos organizados e co-organizados pola A. C. Irmáns Suárez Picallo

− I Xornadas Irmáns Suárez Picallo
• Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás vítimas da represión franquista en Sada, 14/04/2008)
• Inauguración da Exposición Irmáns Suárez Picallo. Sada: orixe e fin da viaxe (Casa da Cultura, 15/05/2008)
• Presentación do libro La Feria del mundo, con Edmundo Moure, recompilador, Abel López Soto e Xosé López García (Casa da Cultura, 29/05/2008)
• A memoria viva dos irmáns Suárez Picallo, mesa redonda con Isaac Díaz Pardo, Xosé Neira Vilas, Anisia Miranda e Avelino Pousa Antelo (Casa da Cultura, 30/05/2008)
• Estrea do documental Don Ramón na memoria, elaborado polo Centro de Investigacións Ramón Suárez Picallo de Buenos Aires (Casa da Cultura, 30/05/2008)
• Ramón Suárez Picallo e Eduardo Blanco Amor: epistolario, charla de Esperanza Mariño (Casa da Cultura, 31/05/2008)
• A represión do 36 en Galicia e o caso concreto de Sada, charla de Carlos Velasco Souto e Manuel Pérez Lorenzo (Casa da Cultura, 31/05/2008)
− II Xornadas Irmáns Suárez Picallo
• Inauguración do monumento de J. Peteiro, con Gabriela Castro Babío, Abel López Soto e actuación musical da Banda Municipal de Sada (Praza Irmáns Suárez Picallo, 04/10/2008)
• Presentación do libro Ramón Suárez Picallo. Años de formación política. Selección de textos, 1916/1931, con Hernán Díaz, autor, Gabriela Castro Babío e Isaac Díaz Pardo (Casa da Cultura, 09/10/2008)
• Estrea do documental Don Ramón na memoria, elaborado polo Centro de Investigacións Ramón Suárez Picallo de Buenos Aires (Casa da Cultura, 09/10/2008)
• Os irmáns Suárez Picallo no Partido Galeguista, charla de Justo Beramendi (Casa da Cultura, 10/10/2008)
• Presentación do libro Ramón Suárez Picallo: primeiro deputado da emigración, con Lois Pérez Leira, autor (Casa da Cultura, 10/10/2008)
• Acción colectiva e conflitividade social nas Mariñas da II República, charla de Eliseo Fernández (Casa da Cultura, 11/10/2008)
• Ateneos e cambio cultural na II República, mesa redonda con Emilio Grandío, Carlos Pereira, Manuel Pérez Lorenzo, Xesús Torres, Eliseo Fernández, Alfredo Erias (Casa da Cultura, 11/10/2008)
• Xohán Antón Suárez Picallo e a xeración perdida, charla de Emilio Grandío (A Terraza, 11/10/2008)
• Actuación musical de Mini e Mero (A Terraza, 11/10/2008)
• A represión en Sada. Testemuñas da represión franquista, mesa redonda con Gustavo Hervella, Amable Carballeira, Xesús Castro, Manuel Pérez Lorenzo, Ramón Tenreiro (A Terraza, 11/10/2008)
• Roteiro pola Sada dos irmáns Suárez Picallo

(Sada, 12/10/2008)

• Concerto homenaxe aos irmáns Suárez Picallo, con grupos musicais e de baile sadenses (Casa da Cultura, 12/10/2008)
• Presentación do libro Ramón Suárez Picallo. Escolma de textos en galego, con Emilia García López, Prudencio Viveiro Mogo, Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo, coordinadores (Casa da Cultura, 13/10/2008)
• Ramón Suárez Picallo, emigrante e exiliado, charla de Xosé Manoel Núñez Seixas (Casa da Cultura, 13/10/2008)
• Acto fúnebre institucional con Ramón Tenreiro, Abel López Soto e Anxo Quintana, e traslado dos restos de Ramón Suárez Picallo ao cemiterio do Fiunchedo (Praza Irmáns Suárez Picallo, 14/10/2008)
• Concerto de música arxentina e galega, con Lorena Lores (Casa da Cultura, 14/10/2008)
− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás vítimas da represión franquista en Sada, 14/04/2009)
− Presentación do libro Ramón Suárez Picallo. A voz esquecida do galeguismo, con Francisco Pita, Manuel Pérez Lorenzo, Silvia Seixas Naia e Abel López Soto (Casa da Cultura, 16/10/2009)
− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás vítimas da represión franquista en Sada, 14/04/2010)
− Presentación do libro As Mariñas de los periodistas, con Cristóbal Atienza e Manuel Pérez Lorenzo, autores, e Mariel Padín (Capela de San Roque, 18/04/2010)
− 75 aniversario da constitución do Ateneo de Cultura Político y Social de Sada. O Ateneo de Cultura Política y Social: unha experiencia societaria na Sada de II República, charla de Manuel Pérez Lorenzo e presentación do nº 1 de Cadernos de Estudos Locais do mesmo nome. A alternativa cultural obreira na comarca coruñesa na II República, charla de Xoán Carlos Pereira Martínez (Casa Municipal da Xuventude, 22/07/2010)
− Homenaxe cívica a Manuel Couzo Bermúdez.
Presentación do nº 4 dos Cadernos de Estudos Locais, “Manuel Couzo e o C. E. Sada y sus Contornos”, con Abel López Soto e Manuel Pérez Lorenzo, autores (Casa Municipal da Xuventude, 16/09/2010)
− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiunchedo, 14/10/2010)
− Presentación do nº 1 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita, Manuel Pérez Lorenzo e Abel López Soto. Estrea do documental Ramón Suárez Picallo. A viaxe derradeira, con Marcos Cenamor, director. Actuación musical de Tino Baz (Casa da Cultura, 15/10/2010)

− A represión franquista na comarca, charla de Manuel Monge. Presentación do nº 5 dos Cadernos de Estudos Locais, “A represión franquista en Sada: as vítimas mortais”, con Manuel Pérez Lorenzo, autor (Casa Municipal da Xuventude, 22/10/2010)

− O legado educativo dos nosos emigrantes, charla de Ernesto López Naveiras, Miguel Gayoso Barreiro e Xesús Castro Vidal. Presentación do nº 6 dos Cadernos de Estudos Locais “A sociedade Sada y sus Contornos”, con Miguel Gayoso, autor (Casa Municipal da Xuventude, 20/11/2010)
− Homenaxe a Isaac Díaz Pardo, mesa redonda
con Abel López Soto, Xosé Ramón Fandiño, Xesús Alonso Montero, Xosé Díaz, Carmen Arias de Castro e Isaac Díaz Pardo. Presenta-ción do nº extraordinario dos Cadernos de Estudos Locais “Isaac Díaz Pardo e as Cerámicas do Castro”, con Xosé Díaz, autor. Entrega da distinción como Socios de Honra a Carmen Arias e Isaac Díaz Pardo (Casa da Cultura, 04/03/2011)
− Presentación do libro A historia secuestrada polo franquis-mo, con Manuel Monge, autor, e Francisco Pillado, editor, Manuel Pérez Lorenzo e Abel López Soto (Casa Municipal da Xuventude, 31/03/2011)
− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-mas da represión franquista en Sada, 14/04/2011)
− Presentación do nº 2 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita, Manuel Pérez Lorenzo e Xosé Val Díaz. Ac-tuación musical de Miro Casabella (Capela de San Roque, 14/04/2011)
− As letras galegas: Lois Pereiro, recital de textos. Presenta-ción do nº 8 dos Cadernos de Estudos Locais “Voces de xustiza. Artigos e manifestos dos anarquistas de Sada na II República”, con Manuel Pérez Lorenzo, recompilador (Casa Municipal da Xuventude, 12/05/2011)
− Homenaxe a Juan Carlos Medal, con representantes da Sociedade Galega de Historia Natural, Agrupación Astronó-mica Ío, Casa das Ciencias, Plataforma Cidadá pola Demo-cracia en Sada e Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo. Presentación do nº 9 dos Cadernos de Estudos Locais “Homenaxe a Juan Carlos Medal «Jaitos»” (A Terraza, 18/07/2011)
− Inauguración da exposición Francisco Varela Pose. O fotó-grafo de Sada. Presentación do nº 11 dos Cadernos de Estu-dos Locais, “Francisco Varela Pose. O fotógrafo de Sada”, con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo (autores) (Capela de San Roque, 04/10/ 2011)
− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-chedo, 14/10/2011)
− Presentación do nº 3 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Nomeamento de Fina Varela Turnes como Socia de Honra. Actuación musical da soprano Susana de Lorenzo e o pianista Rupert Twine (Capela de San Roque, 14/10/2011)
− IV Marcha a Meirás, para reclamar a devolución do Pazo a patrimonio público (06/11/2011)
− Presentación do nº 4 de Areal. Revista Cultural de Sada, dedicado á figura de Isaac Díaz Pardo. Charla sobre Isaac de José Mª Monterroso e Felipe Senén. Actuación musical da orquestra Tombalobos (Casa da Cultura, 13/04/2012)
− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-mas da represión franquista en Sada, 14/04/2012)
− Presentación dos libros Vixiados. Represión, investigación e vixilancia na Galicia da guerra civil, e A represión franquista na comarca da Coruña. Vidas na memoria, con Emilio Gran-dío Seoane, Manuel Pérez Lorenzo e Eliseo Fernández, auto-res (Casa Municipal da Xuventude, 22/06/2012)
− Inauguración da exposición Ricardo Flores. Sempre en Sa-da, con Manuel Pérez Lorenzo, coordinador, e Francisco Pita. Presentación do nº 12 dos Cadernos de Estudos Locais, “Ricardo Flores. Sempre en Sada (1903-2002)” (Casa da Cultura, 18/07/2012)
− Mesa redonda sobre Ricardo Flores con Luís Pérez, Xosé Martínez-Romero, Antón Santamarina, Pilar Jeremías, Car-men Moreno e José Mª Monterroso, moderador (Casa da Cultura, 27/07/2012)
− Presentación do libro A saúde como negocio, con Regina Basadre e Pablo Vaamonde, coordinador (Casa Municipal da Xuventude, 20/9/2012)
− Serán no Castelo de Fontán, con Isabel Risco e Fernando Morán (29/09/2012)
− Presentación do nº 5 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Actuación da Coral Polifónica da Sociedade de Sada interpretando pezas de Ricardo Flores, e da actriz Carmen Moreno representando un fragmento dunha obra do mesmo autor (Capela de San Roque, 13/10/2012)
− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-chedo, 14/10/2012)
− Inauguración da exposición Querido Balbino, con Xosé Neira Vilas, Francisco Pita, Ernesto Anido, Valentín González e Rosario Vázquez (IES Isaac Díaz Pardo, 26/11/2012)
− HOMENAXE A ISAAC DÍAZ PARDO
• Mesa redonda con Francisco Pita, Xosé Seoane, Xosé Luís Axeitos, Felipe Senén e Xosé Ramón Fandiño. Pre-sentación do nº extraordinario dos Cadernos de Estudos Locais “Isaac en Sada: documentos”. Presentación do libro A luminosa mirada dos ollos de Isaac, con Xosé Ramón Fandiño, autor. Actuación musical de Queiroa (Casa da Cultura, 10/01/2013)
• Proxección do documental ISAAC, con Regina Basadre, Francisco Pita, Isabel Risco e Xosé Abad, autor (Casa da Cultura, 11/01/2013)
− Presentación do libro As fontes no Concello de Betanzos, con Xesús Torres e Antón García, autores, Francisco Pita e Xosé Seoane (Casa Municipal da Xuventude, 24/01/2013)
− Apertura do Ano Cultural Manuel Lugrís Freire, con Mónica Martínez Lema, Ernesto Anido, Mariel Padín, Manuel Gonzá-lez, Manuel Lugrís, Xosé Luís Axeitos e alumnado do CEIP Sada e Contornos. Presentación da exposición Manuel Lugrís Freire. 150 aniversario. Actuación musical de A Meda. (Praza de San Roque, 14/02/2013)
− Ano Cultural Manuel Lugrís Freire, mesa redonda coa parti-cipación de Manuel González, Manuel Lugrís e Francisco Pillado. Dramatización dun fragmento de A Ponte pola actriz Isabel Risco (Capela de San Roque, 15/2/2013)
− Teatro na ría, con Isabel Risco e Fernando Morán (Casa da Cultura, 10/03/2013)
− Proxección do documental El Problema: Testimonio del pue-blo saharaui, con Pablo Vidal, director (Casa da Cultura, 17/03/2013)
− Presentación do nº 6 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Proxección do documental O segredo da Frouxeira, con Regina Basadre e Xosé Abad, director (Casa da Cultura, 12/04/2013)
− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-mas da represión franquista en Sada, 14/04/2013)
− Presentación do disco Un concierto de barra fija, con Paris Joel e a Leiros Band (Capela de San Roque, 26/04/2013)
− Presentación do libro No papel que mudo escoita, con Xoán Xosé Fernández Abella, Alfonso Blanco, David Otero, Xosé Luís Rivas Cruz e Baldomero Iglesias, autor. Actuacións musicais de Raúl Galego, Mini e Mero (Capela de San Roque, 28/06/2013)
− Comida homenaxe a Manuel Couzo, nomeado Socio de Honra (Restaurante Don Chuletón, 25/08/2013)
− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-chedo, 14/10/2013)
− Presentación do nº 7 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita, Manuel Pérez Lorenzo e Marisa Naveiro. Actuación Musical de Moncho do Orzán (Capela de San Ro-que, 18/10/2013)
− Presentación do libro O Penedo do crime, con Soraya Salo-rio, Francisco Pita e Xavier Campos Villar, autor do estudio introdutorio (Capela de San Roque, 29/11/2013)
− Lugrís, un home comprometido co seu tempo e coa súa terra, charla de Xosé Manuel Fernández Costas e Lugrís e Sada: unha relación vital, charla de Manuel Pérez Lorenzo (Capela de San Roque, 13/02/2014)
− Clausura do ano Lugrís. Proxección do documental Manuel Lugrís Freire: Pioneiro no proxecto nacional galego, con Xosé Seoane, director. Interpretación de fragmentos de obras de Lugrís, polo alumnado da Escola Municipal de Tea-tro. Intervencións de Valentín García, Soraya Salorio, Er-nesto Anido, Manuel Lugrís Rodríguez, Concepción Iglesias Lugrís, Xosé Seoane, Francisco Pillado e Xesús Alonso Mon-tero (Casa da Cultura, 14/02/2014)
− Nomeamento de Xosé Neira Vilas como Socio de Honra da Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo (Fundación Xosé Neira Vilas. Gres, 23/03/2014)
− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-mas da represión franquista en Sada, 14/04/2014)
− Presentación do nº 8 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Estrea do docu-mental Luísa Villalta: Paixón e compromiso, con Xosé Seo-ane, autor. Actuación musical de Xurxo Souto (Capela de San Roque, 25/04/2014)
− Presentación do libro A idea na palabra. Textos e documen-tos recuperados de Manuel Lugrís Freire, con Xesús Alonso Montero, Francisco Pita, Soraya Salorio, Manuel Lugrís e Manuel Pérez Lorenzo, recompilador e editor (Real Acade-mia Galega, 28/04/2014)
− Presentación do libro Moncho Valcarce. Un símbolo para Galiza, con Vanesa Santiago, Francisco Pita, Ramón Muñíz e Victorino Pérez Prieto, editor. Presentación do nº 1 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Xosé María Díaz Cas-tro” (Casa Municipal da Xuventude, 16/05/2014)
− Presentación do libro A porta de Annwn, con Vanesa Santia-go e Xosé Duncan, autor (Capela de San Roque, 13/06/2014)
− Presentación do libro La Cultura con Allende, con Gonzalo Contreras, autor (Capela de San Roque, 27/06/2014)
− Arquitectura Modernista en Sada, charla de Manuel Pérez Lorenzo. Presentación da exposición Arquitectura moder-nista en Sada, con Manuel Pérez Lorenzo e Carme Gratacós (Capela de San Roque, 31/07/2014)
− Actuación do Coro de Casa Galicia de New York con Moncho do Orzán (Casa da Cultura, 19/08/2014)
− Presentación do libro Una sola muerte numerosa, con Nora Strejilevich, autora (Facultade de Xeografía e Historia, 17/09/2014; Biblioteca Central Rialeda de Oleiros, 18/09/2014; Capela de San Roque, 19/09/2014; Portas Ár-tabras, A Coruña, 20/09/2014)
− Presentación do nº 2 dos Cadernos de Estudos Xerais, “De Galicia a Chiloé: Chile a la vista de Eduardo Blanco Amor”, con José Mª Monterroso e Luís Pérez Rodríguez, autor (Capela de San Roque, 26/09/2014)
− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-chedo, 14/10/2014)
− Presentación do nº 9 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Manuel Pérez Lorenzo, Francisco Pita, Antón Santamarina e Xosé Martínez-Romero. Audición da conferencia de Ramón Suárez Picallo “Elogio y semblanza de los pájaros de Gali-cia”, gravada en Buenos Aires (Capela de San Roque, 14/10/2014)
− Presentación do nº 3 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Impresións de Emilia Pardo Bazán sobre a Primeira Guerra Mundial”, con Manuel González e Ricardo Axeitos, autores (Capela de San Roque, 28/11/2014)
− Presentación do nº especial dos Cadernos de Estudos Locais “Mariñana, unha revista ilustrada na Sada de 1925” con Ma-nuel Pérez Lorenzo e Xesús Torres, autor (Capela de San Roque, 22/01/2015)
− Proxección do documental A pegada dos avós, con Xulia Lago, Regina Basadre e Xosé Abad, autor (Casa da Cultura, 01/02/2015)
− Presentación do libro Contos do mar de Irlanda, con Xurxo Souto, autor (Capela de San Roque, 06/03/2015)
− Presentación do libro Isaac Díaz Pardo: Crónica dunha fe-cunda amizade, con Xosé Neira Vilas, autor, Francisco Pita, Ernesto Anido e Xosé Val Díaz. Entrega a Neira Vilas do I Premio Ramón Suárez Picallo (Capela de San Roque, 09/04/2015)
− Ofrenda floral ás vítimas da represión. Presentación do nº extraordinario dos Cadernos de Estudos Locais “Pombas e mazás: Palabras para Isaac Díaz Pardo no III cabodano do seu pasamento” (Monumento ás vítimas da represión fran-quista en Sada, 14/04/2015)
− Presentación do nº 10 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Actuación musical de Tonecho Castelos, Javier Gastaña-duy e Cristina Fernández (Casa da Cultura, 17/4/2015)
− Homenaxe a Luisa Viqueira con motivo do retorno das súas cinzas desde México, con Ana Miranda, Camilo Nogueira, Xosé Manuel Beiras, Fernando Souto e Nicolás Acosta (Cemiterio de Bergondo, 18/04/2015)
− Presentación do libro Invisible immigrants: Spaniards in the US (1868-1945), con James D. Fernández e Luís Argeo, auto-res, Pilar Cagiao e Manuel Pérez Lorenzo (Capela de San Roque, 22/04/2015)
− Presentación do libro As Crónicas de Bran. O solpor dos deuses, con Vanesa Santiago e Xosé Duncan, autor (Capela de San Roque, 24/05/2015)
− Presentación do libro Mares de queijo, con Ramiro Vidal Alvariño, autor (Capela de San Roque, 29/05/2015)
− Presentación do nº 4 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Moncho Valcarce. Un militante social e político galeguista, un cura atípico, un profeta e un místico cristián”, con Victo-rino Pérez Prieto, Rubén Aramburu, Francisco Pita e Ramón Muñiz (Capela de San Roque, 01/07/2015)
− Arquitectura tradicional e modernista en Sada, charla de José Ramón Soraluce. Presentación do audiovisual Moder-nismo na Filla da Ría da Prata, con Xosé Seoane e Javier Gonzalez, autores, e Manuel Pérez Lorenzo (Capela de San Roque, 31/07/2015)
− Homenaxe aos Heroes do Vapor Alegre no 75 aniversario do naufraxio (Monumento do paseo marítimo, 18/08/2015)
− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-chedo, 14/10/2015)
− Presentación do nº 11 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Estrea do audiovi-sual Conversas con Xesús Castro, con Xosé Seoane e Javier González, autores. Actuación musical de alumnado do IES Isaac Díaz Pardo (Casa da Cultura, 23/10/2015)
− Presentación do nº 5 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Evocación e lembranza de Manuel Espiña Gamallo”. Actua-ción musical de Bea de Estrella (Portas Ártabras, 13/01/2016)
− Presentación do monográfico da revista Guieiros da A. C. Xermolos, dedicado a Xosé Val Díaz, con Valdi, Alfonso Blan-co, Rubén Aramburu e Manuel Pérez Lorenzo. Actuación musical de Mini e Mero (Capela de San Roque, 29/01/2016)
− Proxección do documental El espejo de la Memoria, con Xai-me Rodríguez e Pablo Alonso, autor (Capela de San Roque, 11/03/2016)
− Inauguración da exposición Heroínas Republicanas, con Francisco Pita, Benito Portela, Lola Ferreiro, Manuel Rodrí-guez Viqueira, Marcos Villar e Marta Paz, pintora. Presenta-ción do nº 6 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Luisa Viquei-ra Landa, unha heroína republicana” (Casa da Cultura, 08/04/2016)
− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás víti-mas da represión franquista en Sada, 14/04/2016)
− Presentación do nº 12 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Presentación do nº 19 dos Cadernos de Estudos Locais “Inundacións en Sada: consecuencias locais de fenómenos climáticos globais”, con Rafael Carballeira, autor. Actuación do grupo Queiroa (Casa da Cultura, 22/04/2016)
− Pescudando nas orixes da materia: O bosón de Higgs no CERN, charla de Cibrán Santamarina (Capela de San Roque, 20/05/2016)
SADA |− Presentación do libro Negruña, con Vanesa Santiago, To-más Rivera e Xosé Duncan, autor. Homenaxe a Manuel Ma-ría e presentación do nº 7 dos Cadernos de Estudos Xerais “Oitava de voces para Manuel María”. Presentación do nº extraordinario dos Cadernos de Estudos Locais, “Opúsculo agradecido: Palabras para Isaac Díaz Pardo no IV caboda-no do seu pasamento” (Capela de San Roque, 03/06/2016)
− Presentación do libro Ollares, con Ricardo Seixo, autor (Capela de San Roque, 29/06/2016)
− Charla de presentación do nº especial dos Cadernos de Estudos Locais “As sete terrazas”, con José Ramón Sora-luce e Laura Bouza Romero, autores, Manuel Pérez Lorenzo e Marcos Villar (A Terraza, 29/07/ 2016)
− Roteiro Modernista, guiado por Manuel Pérez Lorenzo (Sada, 01/08/2016)
− Ofrenda floral a Xohán Antón Suárez Picallo, Antonio Car-balleira Muñiz e Manuel Prego Chas (Monumento ás vítimas da represión franquista, 11/08/2016)
− Xohán Antón Suárez Picallo, Antonio Carballeira e Manuel Prego na Sada da II República, charla de Manuel Pérez Lorenzo (12/08/2016)
− Presentación do nº 8 dos Cadernos de Estudos Xerais, “A longa pós-guerra (1936-1953) de Ramón Villar Ponte”, con Luís Pérez Rodríguez e José Mª Monterroso Devesa, autor (Capela de San Roque, 30/09/2016)
− Recital e conversa con Theo Elssaca (Capela de San Roque, 07/10/2016)
− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo (Cemiterio do Fiun-chedo, 14/10/2016)
− Presentación do nº 13 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Actuación mu-sical de Os Parabéns (Capela de San Roque, 14/10/2016)
− Presentación do libro Querido Eduardo. Cartas de Suárez Picallo a Blanco Amor, con Antón Lopo, coordinador, e Es-peranza Mariño (Capela de San Roque, 11/11/2016)
− Visita ao mosteiro de San Salvador de Bergondo polo seu 800 aniversario, guiada por Rubén Aramburu (Mosteiro de San Salvador de Bergondo, 12/11/2016)
− A praia de Sada, a súa orixe, natureza e características, charla de Rafael Carballeira. Presentación dos números 20, 21 e 22 dos Cadernos de Estudos Locais “A praia de Sada”, con Rafael Carballeira Coego, autor (Capela de San Roque, 25/11/2016)
− Presentación do libro Vinte fragmentos de mocidade voraz, con José Erre e Tito Pérez, autor (Casa Municipal da Xu-ventude, 02/12/2016)
− Falemos de viño. Os factores que determinan a calidade do viño, charla de Germán Rodríguez Salgado (Capela de San Roque, 10/02/2017)
− Presentación da exposición Matriarcas, con Ana Sastre, autora. Mesa de experiencias e debate sobre a problemáti-ca da muller na actualidade, con Ana Sastre, Lola Ferreiro, María García, Laura Rodríguez, Raquel Bolaño e Regina Basadre (Capela de San Roque, 08/03/2017)
− Acto de entrega do nomeamento a título póstumo de Filla Adoptiva a Carmen Arias de Castro, con Isabel Reimúndez, Francisco Pita, Carolina Díaz, Carmen Blanco e Benito Por-tela. Presentación do nº 24 dos Cadernos de Estudos Lo-cais, “Mimina. Unha vida ao servizo da cultura gale-ga” (Salón de Plenos do Concello de Sada, 24/03/2017)
− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás vítimas da represión franquista en Sada, 14/04/2017)
− Presentación do nº 14 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Marisa Naveiro, Francisco Pita e Manuel Pérez Loren-zo. Presentación do nº 9 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Maruja Mallo, vida no exilio dunha artista universal”, con Felipe Senén. Actuación musical de Os dous de sempre (Capela de San Roque, 21/04/2017)
− Enerxías alternativas. O caso da enerxía eólica en Galiza, charla de Pedro Varela Vázquez (La Fábrica de la Imagen, 02/06/2017)
− Presentación do nº 10 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Os seis poemas galegos de Federico García Lorca”, con Luis Pérez Rodríguez, autor (Capela de San Roque, 30/06/2017)
− Presentación do libro A vida sinxela de Marcelo Firmamen-to, con Manuel Pérez Lorenzo, Malores Villanueva e Vanesa Santiago, autora (Capela de San Roque, 21/07/2017)
− Homenaxe a Filomena Dato, ofrenda floral e lectura de textos (Cemiterio de Moruxo, 26/07/2017)
− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo. Presentación do nº 25 dos Cadernos de Estudos Locais, “Homenaxe a Xosé Neira Vilas, amigo e grande escritor”, con José Martínez-Romero e Alfonso Blanco Torrado, autores (Cemiterio de Fiunchedo, 14/10/2017).
− Presentación do nº 15 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Proxección do documental Conversas con Xesús Castro, con Xosé Seoane e Javier González Garrido, autores. Nomeamento de Xesús Castro como Socio de Honra da Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo (Capela de San Roque, 20/10/2017)
− A revista artistico-literaria Alfar: A Coruña 1923 – Montevi-deo 1955, charla de José Mª Monterroso. Presentación do nº 11 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Julio J. Casal e Galicia”, con José Mª Monterroso, autor (Portas Ártabras, A Coruña, 08/11/2017)
− Presentación do libro Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio, con Carlos Babío Urquidi e Manuel Pérez Lorenzo, autores, Isabel Reimúndez, Manuel Monge, Amable Carballeira, Rafael Carballeira e Juan Pérez (Capela de San Roque, 01/12/2017)
− Homenaxe a Filomena Dato, con Rubén Aramburu, Francisco Pita, Ana Hermida, Dores Tembrás, Víctor Fernández Freixa-nes, Alejandra Pérez Maquez e alumnado do CPI Cruz do Sar. Descuberta do busto homenaxe Filomena Dato do artista Fran-cisco Escudero (Cemiterio de Moruxo, 26/02/2018)
− Celebración do X Aniversario da Asociación, e presentación do nº 16 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita e Manuel Pérez Lorenzo. Actuación musical de Nova Troula (13/04/2018)
− Ofrenda floral ás vítimas da represión (Monumento ás vítimas da represión franquista en Sada, 14/04/2018)
− Proxección do audiovisual Arte + Muller + Galicia, con Isabel Reimúndez, Ana Sastre e Rosario Sarmiento, autora, e artis-tas participantes (Casa da Cultura, 27/04/2018)
− Presentación do libro Historias de Neofalantes. A aventura de vivermos en galego, con Manuel Pérez Lorenzo e Manuel Blan-co Dans, autor (11/05/2018)
− Presentación do nº 12 dos Cadernos de Estudos Xerais, “Filomena Dato Muruais. A poeta das Mariñas”, con Isabel Rei-múndez, Francisco Pita e Xesús Torres Regueiro, autor (A Terraza, 08/06/2018)
− Abrindo camiño. Homenaxe ás agrupacións dedicadas á recu-peración musical en Sada nos anos 20 e 30, con Liss Becerra e Manuel Pérez Lorenzo. Actuación musical de Nova Troula e descuberta dunha placa no paseo marítimo por Benito Portela e Rubén González (12/05/2018)
− Presentación de Sermos. O diario galego, con Manuel Pérez Lorenzo e Xurxo Souto (A Terraza, 29/06/2018)
− Ofrenda floral a Xohán Antón Suárez Picallo, Antonio Carballei-ra Muñiz e Manuel Prego Chas (Monumento ás vítimas da re-presión franquista, 11/08/2018)
− Ofrenda floral a Ramón Suárez Picallo nos 10 anos do seu regreso a Sada, con Francisco Pita, Abel López Soto, Benito Portela e actuación musical de Raúl Galego. Presentación do nº 27 dos Cadernos de Estudos Locais, “Conferencias pronun-ciadas por Blanco Amor e Suárez Picallo no Centro de Galego de Montevideo en 1928. Edición facsimilar” (Cemiterio do Fiun-chedo, 14/10/2018)
− Presentación do nº 17 de Areal. Revista Cultural de Sada, con Francisco Pita, Manuel Pérez Lorenzo e colaboradoras e cola-boradores (Biblioteca Ramón Suárez Picallo, 27/10/2018)
Partillar

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *