VIDA MARIÑEIRA DE SADA CONTRIBUCIÓN PARA UN ESTUDO LINGÜÍSTICO (VIII)

María do Carme Ríos Panisse
Publicado orixinalmente en Verba, nº 1, 1974: 181-232.
6. O tempo

alostrejar. Lostregar.
amanexo. Aurora.
anejarse. Mollarse moito.
arco da vella. Arco da vella.
asexo. Tempo que media entre o solpor e a noite pecha.
bichuchía. Barrallo de néboa: “Bichuchía norte cría”.
brétema. Néboa.
briza. Brisa.

caer auja a chorro. Chover moito.
callada. Tormenta de neve.
calmiña. v. calmorio.
calmorio. Bo tempo despois de parar o vento.
camiño de Santiajo Apóstol. Vía Láctea.
caramelo. Carambo.
carro menor. Osa menor.
carro maior. Osa maior.
ceo emborrallado. Ceo cargado.
circo. Aro da lúa.
clarear. Aclarar o ceo.
cuartear la lúa ou luna. Dise da lúa no cuarto minguante e crecente.
chover a varrer. Chover moito.
devalar a lúa ou luna. Entrar a lúa no seu minguante.
devalo. Cuarto minguante. entre lusque e fusque. Entre día e
noite.
fulerpa. Folerpa, copo de neve.
febriña. Folerpa pequena.
haber unha media vela de ventoSoprar un vento frouxo.
ir en popa. Levar o vento de popa.
ir encima de tres risos. Soprar un vento moi forte.
leste. Vento leste.
lóstrejo. Lóstrego.
luceiro da alba. v. luceiro de amanexo.
luceiro de amanexo. Derradeira estrela que se ve pola mañanciña.
luceiro de asexo. Luceiro da tarde.
lucerna. Arco da vella ó que so se lle ve unha beira.
marisana. Brisa algo forte.
medrar a lúa ou luna. Entrar a lúa no crecente.
neboeiro. Nubes pechadas e escuras. // Néboa.
nibueiro. v. neboeiro.
noite enfuscada. Noite escura.
nordeste. Vento nordeste.
norte. Vento norte.
norueste. Vento noroeste.
orballo. Resío (en terra).
orballeira. Chuvia fina de pouca duración.
orballar. Chuviñar.
paburela. Bruma de calor.
pedrazo. Saraiba.
pillar cuartos. v. cuartear a lúa.
pinja. Pinga.
pinjar. Pingar.
piña. Constelación chamada Pléiade.
pola mañanciña. Cedo pola mañá.
poñer do sol. Posta do sol.
recío. Resío.
refacho. Golpe de vento.
refaja. Cambio brusco do vento.
refaxo v. refacho.
remuíño. Remuíño de vento.
rociar. Caer o resío da noite.
rolar. Cambiar de dirección o vento.
rondar. v. rolar.
sarabia. v. pedrazo.
sudueste. Vento suroeste.
sueste. Vento sueste.
sur. Vento sur.
sureta. Vento lene e frío que ven do sur.
tardiña. Atardecer.
tempo zarrado. Ceo cargado.
toldado. Nubrado (adx.).
toldar. Pecharse un ceo claro.
topear. Caer a néboa.
tres Marías. Constelación de Orión.
tronada. Tempo tormentoso.
trono. Trono.
ueste. Vento oeste.
vendaval. Vento forte do oeste.
vento da terra. v. sur.
vento do mare. v. norte.
xiada. Xeada.
xiar. Xear.
zarrar do día. v. asexo.
zarrazón. Veo con neboeiro.
zoar. Zumbar o vento.


7. Fauna e flora mariña

a) Peixes


ajulla. Belone belone.
albacora: Thunnus alalunga.
alfóneja. Chelidonichthys lucerna.
alpabarda. Scomberesox saurus.
anchoa. Engraulis encrassicholus. Chámase así cando está en conserva.
anjía. v. anjila.
anjiacho. Conjrio pequeno (conger conger).
anjila. Anguilla anguilla.
araña. Callionymus lyra. // Callionymus maculatus.
araña de area. Trachinus vipera.
araña de plaia. Trachinus draco.
arenque. Clupea harengus.
areón. Buglossidium luteum.
atún. Thunnus thynnus.
babosa. Rebaliza pequena.
bacalao. Gadus morhua. // Micromesistius poutassou.
badexo. Gadus pollachius.
baralloca. Gobius niger.
barbada de palanjo. Onos tricirratus // Mullus barbatus?
barbada lisa. Onos mustellus,
barbada palanje. v. barbada de palanjo.
barbo. Mullus surmuletus. // Mullus barbatus.
bertorella. Phycis blennioides.
besujo. Pagellus acarne.
bocarón. v. anchoa (sen ser en conserva).
bocarte. v. anchoa (sen ser en conserva).
boja. Boops boops.
bonito. Germo alalunga.
buche. Bandullo do peixe.
cabala. Scomber scombrus.
cabalo de mar. Hippocampus brevirrostris.
cabra. Paracentropristis cabrilla. // Helicolenus dactylopterus.
calamar. Loligo vulgaris.
camarín. Prionace glauca.
carioca. Pescada pequena.
carrasquenta. v. areón.
castañeta. Brama raii.
castañeta encarnada. Beryx decandactylus.
cazón. Galeorhinus galeus.
cazón roxo. Squalus blainvillei?
cerreta. v. faneca.
conjrio. Conger conger.
conjro. v. conjrio.
cordeota. Rebaliza grande pero non tanto como o rebalo.
corvina. Sciaena aquila. // Johnius regius.
crejo. Trigla gurnardus.
criadeiro de raia. Ovo de raia.
curcito. Gymnammodites semisquamatus.
curuxo. Scophthalmus rhombus.
chepa. Diplodus vulgaris.
chupona. v. lamprea.
dentón. Dentex dentex.
dentudo. v. dentón.
doncella. Coris julis.
dourada. Sparus julis.
escacho. v. alfóneja.
escarapote. Scorpaena scrofa. // scorpaena porcus.
escorpión. Cottus bubalis.
faneca. Gadus luscus.
ferreira. Raia oxyrhinchus. // Spondyliosoma cantharus.
ferreta. Badexo pecueno.
fodón. Gadus minutus.
helicóptero. Dactylopterus volitans.
jala. Galaxa dos peixes.
jalleja. v. xurela.
joldro. v. limo.
lamprea. Petromyzon marinus.
lenjuado. Solea solea.
limo. Viscosidade de algúns peixes.
lirio. Micromessistius poutassou.
lirpa. Lenjuado pequeno.
lirpote. Lenjuado moi pequeno.
lisa. Clase de munxe. É grande e ten pincha na galaxa.
lombo. Parte dorsal do peixe.
lombrís. Nerophis lumbriciformis. // Syngnathus rostellatus.
lorcho. Gobius niger.
lorcho bravo. Blennius sanguinolentus.
lubina. v. lubiza.
lubiza. Morone labrax.
maceirento. Trigla lineata.
manjúa. Aphia minuta.
marajota. Labrus berggylta.
marajota de cuadros. Labrus merula.
marajoto. v. marajota.

marajuota. v. marajota.
marrajo. Isurus masus.
marrano. (Peixe sen identificar).
maruca. Molva molva.
meija. Lepidorhombus canicula.
mendo. Glyptocephalus cynoglossus.
merlón. Eutrigla gurnardus? // Symphodus tinca.
mero. Serranus guaza.
mocarte. v. anchoa (sen ser en conserva).
morena. Muraena helena.
mormoso. Cethorinus maximus.
munxe. Mugil sp. sp.
munxe barrijudo. Mugil chelo.
munxe curvo. v. lisa.
munxe de pincha. Mugil auratus.
munxe saltón. Mugil saliens.
munxe sardiñeiro. Munxe pequeno.
munxel. v. munxe.
ollomol. Pagellus cantabricus.
ortija. Torpedo marmorata.
palo. Peixe da familia do bacallau (sen identificar).
palometa. v. castañeta.
pancho. Pagellus bogaraveo.
parjo. Sparus pagrus,.
parrocha. Sardiña pequena.
parvo. Parapristipoma mediterraneum?
peixe. Peixe. // En xeral, todo animal mariño.
peixe ánxel. Squatina squatina.
peixe espada.Xiphias gladius.
peixe jato. Etmopterus spinax.
peixe martillo. Sphyrna zygaena.
peixe roda. Mola mola.
peixe sapo. Lophius piscatorius.
peixe volador. Cypsilurus heterurus.
pelexo. v. criadeiro de raia.
perrilla. Cría de cabala.
pescada. Merluccius merluccius.
pescadilla. Pescada mediana.
pinto. Crenilagrus exoletus. // Labrus ossifagus.
pión. Atherina presbyter.
pión de Baldaio. Ammodytes lancea.
pirlo. V. maceirento.
pombo. Myliobatis aquila.
raia. Raia sp. sp.
raia bicuda. Clase de raia.
raia elétrica. v. ortija.
raia santiajesa. Raia clavata.
raión. Raia oxyrhynchus,
rape. v. peixe sapo.
rebaliza. v. lubiza pequena.
rebalo. v. lubiza.
reo. Salmo trutta trutta.
rincha. Cría da cabala.
robaliza. Lubiza pequena.
robalo. v. lubiza.
rodaballo. Rhombus marximus.
roxa. Scylliorhinus stellaris.
sable. Trichiurus lepturus.
saboja. Sarpa salpa.
sadía. Pleuronectiforme parecido ó linguado.
salmón. Salmo salar.
salmonete. v. barbo.
sanmartín. Zeus faber.
sanmartiño. V. sanmartín.
sardiña. Sardina pilchardus.
sarja. Sarjo grande.
sarjeta. Sarjo pequeño.
sarjo. Diplodus sargus.
serrano. Paracentropristis cabrilla.
serro. Aleta dorsal dos peixes.
serrón. v. serro.
simón. Peixe semellante á meija (Arnoglossus laterna?).
solla. Sollo grande.
sollo. Limanda limanda.
tapaconas. Zeigopterus punctatus.
tinja. Dasyatis pastinaca.
tordo. Microstomus kitt? // Symphodus pirca.
tornniqueta. Cría da cabala.
trancha. Clupea sprattus.
trancho. V. trancha.
troita. Salmo trutta.
vello. Labrus turdus. // Crenilabrus mediterraneus.
ventracha. Ventre do peixe.
verdel. (Peixe sen identificar. Din que non ten parentesco coa cabala).
xarda. v. cabala.
xuliana. Lophius budegassa.
xurela. Xurelo grande.
xurelo. Trachurus trachurus.
zamborca. Alosa alosa.
zarreta. v. ferreta.
zarretón. Ferreta grande que inda non chega a ser un badexo.
zurdo. Auxis thazard.
b) Invertebrados mariños


ajuamar. Rhizostoma pulmo.
ameixa. Ameixa en xeral.
ameixa do banco. Phacoides borealis.
ameixa femia. Tapes decussata.
ameixa macho. Clase de ameixa.
ameixa vella. Cyprina islandica.
anduriña. Chlamys opercularis.
araña do mare. Macropodia rostrata.
árbol de mar. Especie de coral.
aujamale. v. ajuamar.
aujamare. v. ajuamar.
aviñeira. Pecten jabobaeus. // Pecten maximus,
berberecho. Cardium edule.
boi de Francia. Cancer pagurus.
boio de Francia v. boi de Francia.
bolsa. Corpo do polbo.
borracha. Aplysia punctata.
botón. Ventosa do polbo.
broca. Teredo navalis.
bujina. Buccinum undatum. // Murex trunculos.
cadela. Ameixa de pouca calidade.
caíño. Ensis ensis.
camarón. Leander serratus.
camarón sarnoso. Crangon vulgaris.
cangrexo. Carcinus maenas. // 
Caranguexo en xeral.
caracol da Toxa. Clase de caracol mariño.
caracol de mare. Assiminea grayana.
carallote. Holotruria forskali.
casca. Cuncha de xiba.
centola. Maja squinado.
centolo. Macho da centola.
cijala. Scyllarides latus.
concha. Cuncha.
coral. Coral.
corniño. Cerithium vulgatum.
corno. Antena dos crustáceos.
cucaracha. v. corniña.
cuco. Balanus balanus. // Patella vulgaris.
chepa. Animal da familia das luras.
chipirón. Cría do calamar.
choco. Xiba pequena.
choquiño fojonero. Sepiola rondeleti.
choupa. V. chepa.
choupón. Chepa grande.
dique. Donax vittatus.
estrella do mar. Asterias rubens.
fel. Tinta da lura.
jamba. Parapenaeus longirostris.
jrilo. Hommarus vulgaris.
jrillo. v jrilo.
lanjosta. Palinurus vulgaris.
lanjostino. Nephrops norvegicus.
lapa. Patella vulgaris.
lapa francessa. Haliotis lamellosa.
lombrijante. v. jrilo.
lonjeirón. Ensis siliqua.
lula. Alloteutis subulata.
manjón. Pholas dactylus.
marolo. Cardium aculeatum.
marolo arrabiado. Cardium echinatum.
mexillón. Myilus edulis.
mincha. Trochus zizphinus. //
Gibula umbilicata. // Littorina saxatilis.
mincha nejra. Littorina littorea.
mixillón. v. mexillón.
nácora. Cultellus pellucidus.
nécora. v. nácora.
orizo. Strongylocentrus drobachiensis.
ostra. Ostrea edulis.
paspás. Scyllarus arctus.
pateiro femia. v. centola.
pateiro macho. v. centolo.
patexo. Polybius henslowi.
peixe puliento. Gammarus locusta. // Talorchestia deshayesii.
percebe. Pollicipes cornucopia.
piña. Conxunto das ovas da xiba.
pota. Ommastrephe sagittatus.
pulja de mare. Talitrus saltator.
pulpo. Octopus vulgaris.
pulpo blanco. Eledone altrovandii.
pulpo cabezudo. v. pulpo blanco.
pulpo cejo. v. estrella do mare.
quisquilla. Camarón pequeño.
rabo de jalo. Gorgonia.
raio. Tentáculos dos cefalópodos.
saltaparapetos. v. paspás.
santiajiño. v. paspás.
senrada. Nereis diversicolor.
vaca mona. Carcinus maenas,
vieira. v. aviñeira.
xiba. Sepia officinalis.
zamburiña. Chlamys varia.
zanca. Pinza do caranguexo.
zapatela. Lutraria ellíptica.
c) Cetáceos


ballena. Eubalaena glacialis.
botiño. Phocaena phocaena.
cachalote. Physeter macrocephalus.
tauliña. Tursiops truncatus.
touliña. v. tauliña.
touliña de mansío. Delphinus delphis?
touliña. v. tauliña.
vaca do mar. Monachus monachus?
Partillar

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *