FRANCO REI?

 Á saída do 6º cabodano polo rei Alfonso XIII un grupo de importantes monárquicos da un mitin en Madrid reivindicando a figura de D. Juan e o acto remata como “o rosario da aurora” pola intervención dos falanxistas que gritan “¡Viva Franco, Rey!”. RSP opina ao respecto poñendo en boca do dictador os desexos de…

Ler máis

PRESOS POLÍTICOS

  RSP vive dende o exilio os problemas dos presos políticos e a represión franquista e aproveita os informes emitidos por periodistas extranxeiros, dous ingleses e catro norteamericanos,que se achegaron a Madrid para estudiar e informar da situación dos presos políticos nas cárceres españolas e indica neste artigo algunhas das situacións polas que están a…

Ler máis

ARDENCIAS, de Lugrís Freire

Reproducimos hoxe este artigo de RSP que escribiu para El Despertar Gallego tal dia como hoxe pero de 1927 no que comenta a publicación do libro Ardencias de Lugrís Freire, así como tamén unhas breves e curiosas impresións sobre o ilustre sadense. UN LIBRO GALLEGO(1)ARDENCIAS, DE LUGRÍS FREIRE Por Ramón Suárez Picallo Acabamos de hojear este libro recientemente editado…

Ler máis

PRIMO CARNERA

11 de diciembre de 1942 EL BOXEADOR Y LA SERPIENTE Por Ramón Suárez Picallo Aunque lo parezca, no es título de una película. Ni de una novela de miedo del África Central. No señor, trátase de una noticia de Roma, transmitida por vía Madrid. Y es la única que no se refiere –tratándose de Italia–…

Ler máis

COLOMBOFILIA

Con motivo de constituirse en Chile unha Federación Colombófila,RSP escribe este artigo, no que seguindo a tradición, os militares están ao frente de tal institución.Hoxe en día,no século XXI, os exércitos están a prescindir de tales servicios para as comunicacións.Sí existen sociedades colombófilas nas que todavía moitas persoas entusiastas e amantes das pombas, as adiestran…

Ler máis

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO

Instalacións do restaurante La Bahía en 1930 Rematada a 2ª guerra moitos países sufriron as consecuencias cunha grave crisis económica. RSP comenta neste artigo, escrito en 1947, as dificultades polas que está a pasar a poboación da capital chilena e como algúns negocios de restauración intentan aproveitarse da situación… 1 de agosto de 1947 “DAR…

Ler máis